Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada tjejer i tonåren promenerar genom stan.

Trygg och säker

Vid svåra olyckor, översvämningar, elavbrott, vattenläckor eller liknande allvarliga händelser kan du läsa om vad som hänt och få lägesbeskrivningar och råd här. Se undermenyn.

Olyckor och katastrofer

Vid akut nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö, ring 112 (SOS alarm).

Läs mer på SOS-alarm hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du behöver hjälp

Polisen

Polisens nummer 114 14 ringer du i de fall du vill komma i kontakt med polisen, men det inte är akut. Vid akuta händelser ring 112.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Du kan också besöka hemsidan www.1177.se/Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstens mottagningsenhet

Är du som barn eller ungdom (upp till 18 år) orolig för hur du har det hemma? Eller är du som vuxen orolig för att ett barn eller en ungdom far illa, kontakta oss. Under kontorstid ringer du mottagningsenheten på telefon 023-830 00.

Om du har ett akut problem vardagar 16.00-08.00 och helger 00.00-24.00, och ditt ärende inte kan vänta tills det blir kontorstid, ring socialjouren på
telefon 112.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Nedan hittar du länkar till hur vi i Falun arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och samverkan.

Falu kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faluns brottsförebyggande råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt och information vid krishändelser

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid allvarliga situationer, till exempel en gasläcka eller en stor brand.

Mer om viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Informationsnummer

Ring 113 13 för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället, till exempel influensaepidemi, storbrand eller översvämning.

Du kan också själv lämna information på 113 13. Numret är ett stöd för kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga myndigheter och allmänhet.
Webbplats: www.11313.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

www.krisinformation.se

www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. är myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation.

Kommunens beredskap och hantering av kris

Nedan hittar du länkar till hur vi i kommunen arbetar för att förebygga allvarliga händelser och under samhällskris, var trygghetspunkter finns med mera.

Kommunens krisberedskap.

Krishantering i Falu kommun.

Det här kan du göra själv

Klarar du dig själv i en vecka?

Om något oförutsägbart skulle inträffa, som exempelvis långa elavbrott, är det bra att vara förberedd. Du som medborgare har eget ansvar i en vecka att klara dig själv.

Klarar du dig själv i en vecka?

www.dinsäkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella sida www.dinsäkerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger dig ytterligare information om hur du hanterar en kris.

Sidan uppdaterad 2022-08-04