Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tallrik med mat

Mat och måltider

I skolan och förskolan ska du få god och näringsriktig mat. Falun har ett kostpolitiskt program med visionen att måltiderna inom skolorna och förskolorna ska vara hälsosamma och hållbara. Vi tycker att bra måltider är viktiga för barnens och elevernas koncentration, inlärning och en god stämning på förskolan, skolan och fritids. Du kan läsa mer om maten i våra skolor och förskolor under varje skolas och förskolas webbsida.

Under hösten 2018 och våren 2019 har vi provat våra nya riktlinjer för måltider i ett pilotprojekt. Här ingick Bjursåsskolan och Främbyskolan samt förskolorna Jungfrun, Karlberg, Hälsingberg, och Kantarellen. Riktlinjerna bygger på Falu kommuns kostpolitiska program och på Livsmedelsverkets rekommendationer.

De nya riktlinjerna innebär bland annat att barnen och eleverna får ännu mer hälsosam mat, jämfört med tidigare. Här är några exempel:

 • Mer frukt och grönt vid alla måltider.
 • Mindre socker och salt.
 • Nyttigare fetter.

Samtidigt arbetar vi för ett minskat matsvinn, minskad klimatpåverkan, en lugn stämning i skolrestaurangen och för att tydliggöra pedagogernas roll vid matbordet.

Planering pågår inför införandet av riktlinjerna för måltider i Falu kommuns övriga förskolor, skolor och fritidshem.

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna:

 • Varför tycker Falu kommun att måltiderna i förskola, skola och fritids är viktiga?

  Vi vill att alla barn och elever ska må bra av maten och känna matglädje. Vi vet att bra måltider är viktiga för deras koncentration, inlärning och en god stämning på förskolan, skolan och fritids. Maten är också viktigt i det långsiktiga folkhälsoarbetet och för att öka jämlikheten i hälsa hos Faluborna. Dessutom så påverkar maten miljön och klimatet och vi vill minska den negativa klimatpåverkan.
 • Handlar riktlinjerna bara om vad som serveras på tallriken?

  Nej. Vi tycker att en bra måltid består av fler delar. Därför använder vi Livsmedelsverkets måltidsmodell som grund för vårt arbete. Modellen består av pusselbitarna god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker. Mer information om måltidsmodellen finns på Livsmedelverkets webbplats. Länk finns längst ner på sidan.
 • Hur märks förändringarna i maten?

  De största förändringarna är de här:
  • Vi kommer att servera frukt och grönsaker vid varje frukost och mellanmål. Det gör vi för att det är bra för hälsan att äta mycket frukt och grönsaker. Vi vill lära barnen och eleverna att frukt och grönt är en viktig del av en hälsosam kost.
  • Vi kommer att servera fler nyckelhålsmärkta mejeriprodukter och matfetter än tidigare. Det gör vi för att öka andelen fetter från växtriket och minska andelen fetter från djurriket i maten. En ökad andel fett från växtriket är bra för hälsan, och också bättre för klimatet.

 • Varför byter ni mjölk och matfett?

  Vi börjar nu använda matfetter med en större andel vegetabiliskt fett. Mellanmjölken i skolan byts mot lättmjölk. Det handlar inte om att spara pengar eller minska på fettet. Vad vi vill ha är en bättre helhet med rätt fettsammansättning. En större andel vegetabiliskt fett är bättre för hälsan och klimatet. genom att byta till lättmjölk får vi till exempel möjlighet att servera korv oftare eller använda mer grädde i maten.
 • Serverar Falu kommun svensk mat?

  Enligt vårt kostpolitiska program ska vi bidra till en hög självförsörjningsgrad i Sverige och en låg användning av antibiotika i djurproduktionen. Därför väljer vi svenska livsmedel i första hand i den mån det är möjligt, framför allt svenskt kött och fågel. Sverige ställer generellt höga krav på bra djuromsorg och en låg antibiotikaanvändning när djuren föds upp.
 • Varför var bara två skolor och fyra förskolor med i pilotprojektet?

  Vi ville testa och utvärdera de nya riktlinjerna, innan Falu kommuns övriga förskolor, skolor och fritidshem också ska börja följa dem. Planering pågår inför att kommunens övriga förskolor och skolor ska börja följa riktlinjerna.
 • Hur har riktlinjerna tagits fram?

  Riktlinjerna har tagits fram som ett samarbete mellan förskola, skola och serviceförvaltningen som driver köken. Pedagoger, rektorer, kökspersonal, skolsköterskor och flera andra har varit delaktiga i att ta fram riktlinjer som uppfyller målen i vårt kostpolitiska program och som passar vår verksamhet.
 • Vad är Falu kommuns övergripande vision och mål för måltiderna?

  De övergripande målen i vårt kostpolitiska program är att måltiderna grundlägger och främjar goda matvanor och en god folkhälsa, samt att ledorden ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet präglar verksamheten. Visionen är ”Hälsosamma och hållbara måltider – till nytta för Faluborna!”
 • Vart vänder jag mig om jag har frågor?

  Om du har frågor om maten i skolan eller förskolan är du välkommen att kontakta kostavdelningens dietist Mathilda Strand, telefon 023-868 08.
 • Hur får jag veta mer?


Sidan uppdaterad 2019-06-05