Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En vinterväg med en bil som passerar. Foto: Trons.

Snöröjning och halkbekämpning

Här berättar vi om hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning.

Här kan du följa hur vi arbetar med snöröjning, halkbekämpning och annan vinterväghållning.

Senaste nytt om vinterväghållningen

  • Gatorna där kollektivtrafiken kör och gatorna i centrum blir snöröjda vid 4 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 4 timmar.
  • Gång- och cykelvägarna blir snöröjda vid 4 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 4 timmar.
  • Bostadsgator blir snöröjda vid 7 cm snödjup. Vid halka ska det åtgärdas inom 24 timmar.

I Karta för vinterväghållning kan du se vilken prioritet en gata eller gång- och cykelväg har, det vill säga i vilken ordning vi tar dem.

Kommunen och inhyrda entreprenörer snöröjer och halkbekämpar gång- och cykelvägar, gator, torg och parkeringsplatser i en bestämd ordning. Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där kollektivtrafiken kör och gång- och cykelvägar prioriteras.

Vår beredskap för snöröjning och halkbekämpning är mellan 15 oktober till 15 maj. Vi har beredskap med 20-talet fordon som kan rycka ut vid ett snöfall. Men när det kommer mycket snö på en gång kan vi få problem att hinna med att snöröja överallt. Det kan ta upp till ett dygn innan alla gator och gång- och cykelvägar har plogats.

Det är många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat på vintern i vår kommun: kommunen, Trafikverket, entreprenörer, vägföreningar och inte minst du som fastighetsägare.

  • Falu Kommun ansvarar för gator, vägar, gång- och cykelvägar samt parkeringar inom Falu tätort och Danholn.
  • Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen.
  • I kommunens ytterområden är det vägföreningar som sköter väghållningen.
  • Som fastighetsägare (gäller inom detaljplanelagt område) har du ansvar att skotta och sanda gångbanorna utanför din tomt.

Du som är fastighetsägare inom detaljplanelagt område har ansvar att skotta och sanda gångbanorna utanför din tomt. Den snö du skottar på tomten får inte läggas ut på gatan eller på plogvallen. I de lokala föreskrifterna kan du läsa mer om vilket ansvar du har som fastighetsägare.

Lokala föreskrifter om renhållning av gångbana mm Pdf, 153.4 kB.

På sidan Frågor och svar om snöröjning och halkbekämpning får du svar på de vanligaste frågorna vi får om vinterväghållningen.

När vintern är över tar vi upp det som använts för halk­bekämpning på kommunens gator och vägar samt gång- och cykelvägar. Vi rengör det vi sopat upp och använder det igen och igen. På så sätt minskar vi vår klimatpåverkan och kostnader.

Mer om grusupptagning och sopning

Vill du göra oss uppmärksamma på något som gäller snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning eller annan vinterväghållning så kan du höra av dig till oss via vår app eller ett formulär.

Felanmälan väg och park Länk till annan webbplats..

Filmer om våra gator och vägar i vinter

 

Så här jobbar vi för att du ska kunna ta dig fram i vinter

Promenera säkert i vinter

Kör säkert i vinter

Cykla säkert i vinter

Sidan uppdaterad 2024-04-08