Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Officiell anslagstavla

Det här är Falu kommuns officiella anslagstavla där tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige och nämnder tillkännages.

Kommunfullmäktiges möten

Ordinarie starttid för kommunfullmäktige är klockan 13.15.

KF-möten 2024

  • 31 januari
  • 14 mars
  • 24 april
  • 16 maj
  • 13 juni
  • 18 juni
  • 19 september
  • 24 oktober
  • 21 november
  • 5 december

Kungörelser, tillkännagivanden med mera


Tillkännagivanden av justerade protokoll

När ett protokoll justerats så lägger kommunen upp information om det här senast två dagar efter.

Vill du överklaga ett politiskt beslut som du ser i ett protokoll så kan du göra det till förvaltningsrätten. Det ska göras inom tre veckor från den dag som information om protokollet publicerats.

Läs mer på sidan Överklaga beslut.

Varför en anslagstavla på webben?

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns i Rådhuset.

Innehåll på anslagstavlan

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Det görs för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du se vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Protokoll från nämnder och styrelser anslås på anslagstavlan senast två dagar efter att protokollet justerats.

Sammanträden

På anslagstavlan kan du även läsa när kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och nämnderna sammanträder, ta del av handlingar inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska anslås på anslagstavlan.

Frågor om anslagstavlan

För mer information om anslagstavlan och det som finns på den, kontakta nämndsekreterarna.

Sidan uppdaterad 2024-01-03