Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Killar som bygger

Bygga nytt, ändra eller riva

OBS! Längre handläggningstid för byggärenden

Bygglovsavdelningen har under lång tid haft en stor mängd inkommande ärenden vilket medfört en ökad arbetsbelastning och därmed längre handläggningstider.

Vi arbetar för att kunna handlägga ärenden så fort som möjligt, och ber om din förståelse för att det kan ta lite längre tid än normalt att hantera ditt ärende.

När din ansökan/anmälan registrerats får du en bekräftelse inom två arbetsdagar. Har du fått denna bekräftelse innebär det att handläggarna arbetar med ditt ärende. Därefter kan det ta upp till tre veckor innan ny kontakt tas med dig som sökande. Detsamma gäller om du kompletterat ditt ärende.

Vi ber dig att i möjligaste mån undvika samtal till bygglovsavdelningen för att frigöra tid för handläggning under dessa veckor.

Tack för din hjälp!

När behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger. Du behöver också söka bygglov om en lokal eller bostad tillkommer, samt om du tänkt inreda en vind. Tänk på att det finns arbeten som inte kräver bygglov men som är anmälningspliktiga.

Undantag från bygglovsplikten

Det finns undantag från bygglovsplikten och de kan se olika ut beroende på vart du bor. Olika regler gäller inom och utanför detaljplanerat område samt innanför eller utanför sammanhållen bebyggelse.

Inom detaljplanerat område eller inom områdesbestämmelser kan det även finnas en ökad bygglovsplikt. Du behöver därför ta reda på mer vad som gäller specifikt för din fastighet.

Du kan också kontakta Falu Energi & Vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om vad som gäller när det handlar om bland annat el, vatten och avlopp, fjärrvärme och så vidare.

Kulturmiljö

Falun har många kulturhistoriskt intressanta byggnader och områden. De kan vara skyddade mot förvanskning enligt lag på olika sätt. Syftet med att skydda byggnader och områden är att säkerställa det kulturhistoriska värdet för framtiden.

Läs mer om Faluns kulturmiljöer här:

 Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader Öppnas i nytt fönster.

Olika typer av ansökan 

  • Anmälan  Öppnas i nytt fönster.- om du vill bygga en komplementbyggnad på max 25 kvm, installera eldstad, förändra VA eller bärande konstruktion i en byggnad eller underhålla en byggnad av kulturhistoriskt värde m.m. så ska du lämna in en anmälan.
  • Bygglov  Öppnas i nytt fönster.- om du vill bygga nytt, bygga till, ändra fasad- eller takmaterial, glasa in balkong m.m. så ska du ansöka om bygglov.
  • Förhandsbesked - om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, ska du först ansöka om ett förhandsbesked.
  • Strandskyddsdispens - om fastigheten ligger inom strandskyddat område, kan du behöva ansöka om strandskyddsdispens.
  • Marklov - om du vill göra en större förändringar av marknivån inom detaljplanerat område, före beviljat bygglov, behöver du ansöka om marklov.

Undrar du över något? Kanske hittar du svaren här:

Vanliga frågor och svar

Ta hjälp av vår bygglovsguide

Kanske kan vår bygglovsguide hjälpa dig med dina funderingar om bygglov, byggtermer och andra funderingar du har kring din ansökan.

Bygglovsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-12-02