Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på tak

Solceller/solfångare

Vilka regler som gäller för att sätta upp solceller/solfångare beror på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. Andra saker som kan påverka reglerna är om fastigheten ligger inom område med kulturmiljö.

Du behöver inte bygglov om:

 • din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område
 • du vill montera solceller/solfångare ovanpå din byggnads tak- eller fasadmaterial och de följer byggnadens form
 • du vill sätta upp fristående solfångare och solcellspaneler på marken (men kräver ofta en anmälan till Länsstyrelsen)

Du behöver alltid bygglov om:

 • det du vill utföra strider mot bestämmelser i gällande detaljplan
 • det är bestämt i detaljplan att solceller/solfångare ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig inom detaljplanelagt område och omfattas av en skyddsbestämmelse (q-bestämmelse)
 • din fastighet befinner sig inom detaljplanelagt område med särskild värdefull kulturmiljö
 • din fastighet ligger i innerstaden och byggnaden har en färgmarkering (se det streckade lagret i kartan nedan)
 • din fastighet ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret (se det ljusrosa lagret i kartan nedan)

Du behöver alltid göra en anmälan om:

 • solenergianläggningen påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • solenergianläggningen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Att tänka på gällande brand

Solceller kan innebära en ökad risk för brand samt försvåra släckningsarbete. Läs gärna Räddningstjänstens rekommendationer kring solcellsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterad 2023-10-02