Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsläpp i vatten, mark och luft

Här kan du läsa om hur olika utsläpp i naturen kan se ut för att kunna bedöma hur du ska agera.

Utsläpp i miljön kan visa sig som olika typer av färgning, grumling eller skumning i till exempel en bäck, ett dike, en damm eller något annat vattendrag. Död fisk eller andra döda djur kan också vara ett tecken på att något släppts ut.

Om du misstänker utsläpp i miljön ska du kontakta kommunens kontaktcenter:
023-830 00 eller kontaktcenter@falun.se

Om det är fara för människors liv ska du istället ringa 112 och berätta för SOS Alarm vad som har hänt.

Utsläpp i vatten

Utsläpp av olja, diesel, bensin eller andra petroleumprodukter känns igen genom den speciella lukten och att vattnet blir regnbågsfärgat. Det krävs endast en liten utsläppsmängd för att det ska märkas i vattnet.

Oljeskimmer

Oljeskimmer i vatten kan bero på naturligt förekommande järnbakterier. Ofta är det kombinerat med förekomst av orangerött slam eller avlagringar. Oljeskimmer orsakat av järnbakterier är inte farligt.

För att se om det är olja eller naturligt förekommande järnbakterier tar du en pinne och rör försiktigt i oljeskimret. Om skimret krackelerar och bildar kantiga små öar som påminner om ’’isflak’’ är det orsakat av naturliga järnbakterier.

Är oljeskimret orsakat av olja, bensin eller diesel krackelerar det inte när du rör med pinnen utan simmar bara runt och det blir mjuka runda kanter på de små öarna.

Grön färg kan innebära alger eller pyrinin

Pyrinin färgar vattnet grönt och används bland annat för att spåra läckage i fjärrvärmenätet. Grönfärgat vatten kan därför dyka upp plötsligt i exempelvis dammar och andra ytvatten eller i vattenledningsnätet. Pyrinin är inte farligt för människor eller djur.

Grön färg i ytvatten kan även bero på förekomst av alger.

Mjölkigt och grumligt vatten

Utsläpp från värmepumpsborrning ger en färgning/grumling av vattnet. Färgen varierar beroende på vilken typ av berggrund som det borras i. I Falun är färgen ofta vit- eller brunaktig. Vid ett utsläpp brukar det finnas en tunn hinna av finkrossat bergmaterial, så kallat ”borrkax”, på botten i exempelvis ett vattendrag.

Sedimenteringen (att något lägger sig på botten) i rinnande vatten är ofta fläckvis. Vid större utsläpp kan hela botten vara täckt. Vattnet är ofta grått till vitaktigt och brukar se lite ”mjölkigt” ut.

Mjölkigt och grumligt vatten kan också bero på utsläpp av skärvätskor eller andra kemikalier. Företag som jobbar med värmepumpsborrning ska normalt sätt inte släppa ut borrkax i vattendrag utan att rening först har skett, men det händer att de gör det ändå.

Vitt skum är ofta orsakat av humus vid vårfloden

Humus är nedbrutna växt- och djurdelar som vid vårflod ofta dras med från översta jordlagret och följer med ut i vattendrag där det har en förmåga att lätt bilda vitaktigt skum.

Utsläpp av urin, ensilage- eller gödsel kan också bilda skum men brukar då ofta avge en frän lukt.

Död fisk kan också vara ett tecken på utsläpp av denna typ.

Eftersom dagvatten från bebyggelse ofta leds till vattendrag kan vitt skum också komma från biltvätt på gator eller fasadtvätt i närheten.

Gula eller brunlila ansamlingar i vattnet

I början av sommaren kan stora mängder pollen ansamlas i vattnet. Det kan se ut som ett miljöskadligt utsläpp. Pollen färgar vattnet gulaktigt och kan klumpa ihop sig.

Efter ett tag bryts pollenansamlingarna ner och kan skifta till en mer brunlila färg, vilken kan se ut som ett oljeutsläpp. Skillnaden är att oljeutsläpp luktar olja och nedbruten pollen luktar ruttet.

Utsläpp till mark

Vid utsläpp till mark är det angeläget att ta reda på vad som släppts ut och om det ämnet lätt kan sprida sig till omgivningen och eventuellt förorena till exempel en vattentäkt.

Utsläpp till luft

Utsläpp till luften handlar ofta om olika typer av lukter eller eldning av avfall.

Innan du kontaktar Falu kommuns kontaktcenter är det bra om du noterar vid vilka tidpunkter det luktar, vilken vindriktning som råder och om fler än du har märkt lukten.

Sidan uppdaterad 2024-05-21