Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två unga personer som tittar ner i en mobilskärm.

Politik och demokrati

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt. Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 15 oktober 2022.

Kommunstyrelsen behandlar alla ärenden som ska upp i kommunfullmäktige. De leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Nuvarande mandatperiod gäller fram till den 31 december 2022.


Sidan uppdaterad 2020-02-24