Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rådhuset

Partistöd och arvoden

Den politiska verksamheten i kommunen får ekonomiskt stöd på två sätt, dels ett partistöd, dels ersättningar i olika former till de förtroendevalda.

Partistödet

Partistödet utgår till de partier som är företrädda i kommunfullmäktige. Det består av ett fast grundbelopp, ett belopp per mandat.

Grundbelopp per år, i kronor

Grundbelopp 202479 009
Partistöd per mandat och år, i kronor


2024


Partistöd per mandat

31 604Gruppledararvode per månad i kronor


2024

Gruppledararvode 7% av grundbelopp arvoden

66 368

Gruppledararvode from andra mandatet 1,3% av grundbelopp per mandat

12 325


För partierna innebär detta


Mandat 2023-2026

Totalt partistöd

2024 (kr)

Socialdemokraterna

20

687 378

Moderaterna

12

434 550

Centerpartiet

7

276 532

Liberalerna

3

150 117

Miljöpartiet

3

150 117

Vänsterpartiet

5

213 324

Kristdemokraterna

4

181 721

 

Sverigedemokraterna

7

276 532

Totalt partistöd


2 370 270

Ersättningsformer

Ersättning till de kommunalt förtroendevalda utgår i flera former.

Gruppledararvode

Gruppledararvode utgår för första mandatet med 7% av grundbeloppet. Därefter utgår från och med andra mandatet 1,3% av grundbeloppet per mandat till de partier som inte når upp till 40 procent i sysselsättningsgrad av heltid.

Fast månadsarvode

Fast månadsarvode på heltid utgår till två kommunalråd från den politiska majoriteten och ett oppositionsråd från det största oppositionspartiet.

Fast månadsarvode på mindre än heltid utgår till ordförande i nämnderna, samt till kommunfullmäktiges ordförande och revisionens ordförande. Sysselsättnings­graden varierar beroende på uppdragets omfattning, vilket i huvudsak bestäms av omfattningen på nämndens verksamhet.

Redovisning av erhållet lokalt partistöd

Blankett Redovisning av erhållet Lokalt partistöd jämte granskningsrapport Pdf, 247.7 kB.

Sidan uppdaterad 2024-03-08