Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor i rörelse i centrala Falun

Förvaltningar

En förvaltning finns till för att hjälpa de politiska beslutsfattarna. Varje förvaltning har en eller flera politiska nämnder över sig i hierarkin. Förvaltningarna utreder och genomför besluten åt nämnderna.

Vad gör förvaltningarna?

På förvaltningarna jobbar man med att handlägga ärenden, verkställa nämndens beslut och med att driva den dagliga verksamheten.

Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd, undervisa i skolorna eller att sköta  äldreomsorgen. Medarbetarna är experter inom sitt område och ska se till att politikens mål, visioner och beslut efterföljs.

Kommunens sju förvaltningar

Falu kommun har sju förvaltningar med cirka 5 000 anställda:

Kommundirektör

Kommundirektör Hans Näslund är kommunens högste tjänsteman och chef över kommunens förvaltningschefer. Han har ett övergripande ansvar att samordna kommunens förvaltningar och bolag.

Sidan uppdaterad 2024-06-12