Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolan i Falun ska vara en plats där varje elev får möjlighet att växa med kunskap utifrån vars och ens förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna, planera och ge stöd till skolans olika verksamheter.

Ansvarsområden

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med strategiska, övergripande frågor som berör hela verksamheten.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 1 950 anställda, vi har 2 650 barn i förskola och pedagogisk omsorg, 5 500 elever i grundskola inklusive förskoleklass och 1 800 elever i gymnasieskolan. I fritids­hemsverksamheten finns cirka 1 500 barn.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar för­skola, grundskola, gymnasieskola, särskola. De olika skolformerna leds av varsin verksamhets­/skolformschef. Varje förskola, grundskola och gymnasieprogram har en ansvarig förskolechef/rektor. Barn- och utbildningschef och övrig ledningspersonal bildar ledningsgrupp.

Förvaltningens verksamheter

  • Falu förskola
  • Falu grund- och särskola
  • Falu gymnasium och särgymnasium
  • Elevhälsan
  • På lika villkor
  • Familjecentralen

Ansvariga

Förskola och skola i Falu kommun styrs av en barn- och utbildningsnämnd (politisk nämnd) och en barn- och utbildningschef (högsta tjänsteman).

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Björn Ljungqvist
E-post: bjorn.ljungqvist@falun.se

Barn- och utbildningschef

Johan Svedmark
E-post: johan.svedmark@falun.se

Övriga ansvariga

För ansvariga på respektive avdelning på förvaltningen, se sidan Barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2020-09-03