Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som hoppar upp i luften

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolan i Falun ska vara en plats där varje elev får möjlighet att växa med kunskap utifrån vars och ens förutsättningar. Barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag är att samordna, planera och ge stöd till skolans olika verksamheter. Förvaltningens uppdrag innebär också ansvar för stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer samt förebyggande insatser, bland annat via Dialogen och HVB-hemmet Bubo.

Ansvarsområden

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med strategiska, övergripande frågor som berör hela verksamheten.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen är vi cirka 2050 anställda, vi har 2 650 barn i förskola och pedagogisk omsorg, 5 500 elever i grundskola inklusive förskoleklass och 1 800 elever i gymnasieskolan. I fritids­hemsverksamheten finns cirka 1 500 barn.

Barn- och utbildningsnämndens ansvar omfattar för­skola, grundskola, gymnasieskola, särskola. De olika skolformerna leds av varsin verksamhetschef. Varje förskola, grundskola och gymnasieprogram har en ansvarig rektor. Barn- och utbildningschef och övrig ledningspersonal bildar ledningsgrupp. Socialnämndens ansvar omfattar barn och familj. Verksamheten leds av en verksamhetschef som också ingår i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens verksamheter

  • Falu förskola
  • Falu grund- och särskola
  • Falu gymnasium och särgymnasium
  • Elevhälsan
  • På lika villkor
  • Familjecentralen
  • Barn och familj

Ansvariga

Förskola och skola i Falu kommun styrs av en barn- och utbildningsnämnd och en socialnämnd (politiska nämnder).

Utöver nämnderna styrs förvaltningen också av en barn- och utbildningschef (högsta tjänsteman).

Barn- och utbildningschef

Ulrika Forssell
E-post: ulrika.forssell@falun.se

Avdelningar under förvaltningen

För ansvariga på respektive avdelning på förvaltningen, se sidan Barn- och utbildningsförvaltningens organisation.

Sidan uppdaterad 2023-01-12