Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som går på stan

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens skolverksamhet för barn och ungdomar.

Nämnden ansvarar även för barn och familj som är en del av socialtjänsten. Det ansvaret handlar om barn som far illa eller riskerar att fara illa, stöd och hjälp till barn och familjer, familjerätt samt olika former av bistånd till barn och familjer enligt socialtjänstlagen samt beslut om tvångsåtgärder enligt LVU, dvs. lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Inom barn- och utbildningsnämnden finns förskoleverksamhet, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt elevhälsa.

Mötesdatum

Se barn- och utbildningsnämndens kommande möten under Möteskalendern.

Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll.

Tillhörande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2023-09-13