Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bolag

En del av kommunens verksamhet sker inom ramen för kommunala aktiebolag. Bolagsformen är lämplig när det handlar om affärsverksamhet, alltså när kommunen säljer tjänster och nyttigheter till allmänheten.

Kommunfullmäktige fastställer ramarna för bolagens verksamhet, till exempel hur stor avkastning som bolagen förväntas lämna till ägaren kommunen. Varje bolag har en politiskt vald styrelse och en vd.

Kommunen kan äga bolagen helt eller delvis.

Kommunala bolag

 • AB Dalaflygetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Dala Airport i Borlänge och Mora Siljan flygplats i Mora fungerar som en enhet och ägs av Borlänge, Falun och Mora kommuner samt Landstinget Dalarna.
 • Dala Vindlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Dala Vind AB projekterar och bygger vindkraftverk med fokus på lokalt ägande och miljövänlig el till attraktivt pris. Delägare är bland annat Falu Energi och Vatten och Dalakraft AB.
 • Falu Energi & Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Falu Energi & Vatten AB ansvarar för elnät, fjärrvärme, kraftproduktion, stadsnät, avfall samt vatten och avlopp i Falu kommun.
 • Falu Elnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Falu Elnät AB är ett renodlat nätbolag för distribution av elkraft.
 • Falu Stadshus
  Falu Stadshus AB är moderbolag för Falu Energi & Vatten AB, Kopparstaden AB och Lugnet i Falun AB.
 • Frauenzimmer
  Frauenzimmer AB äger och förvaltar fastigheten Falun 7:31 (Johanssonska huset).
 • Kopparstadenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Kopparstaden AB är det allmännyttiga bostadsföretaget i Falun.
 • Lennheden Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Lennheden Vatten AB driver den nya vattentäkten i Lennheden och ägs av Falu Energi & Vatten AB och AB Borlänge Energi. Vattentäkten kommer att garantera friskt vatten till alla falu- och borlängebor under många år framöver.
 • Lugnet i Falun AB
  Lugnet i Falun AB (LUFAB) äger och förvaltar fastigheter och anläggningar inom Lugnetområdet i Falu kommun samt är en aktiv aktör i utvecklings- och exploateringsfrågor inom Lugnetområdet.
 • Förvaltningsbolaget Högskolefastigheten Lugnet KB
  Är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Högskolan i Dalarnas lokaler på Lugnetområdet.
 • Västra Falun Fastighets AB
  Äger och förvaltar fastigheter i kvarteret Västra Falun.
 • Visit Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Visit Dalarna AB är ett destinationsutvecklingsbolag med ett ansvar för och fokusering på affärsutveckling och försäljning av besöksnäringen.
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Falun Borlänge-regionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Falun Borlänge-regionen AB är ett fristående aktiebolag, vars verksamhet syftar till att öka regionens attraktionskraft. Ägs av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter.
Sidan uppdaterad 2020-01-24