Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer som håller i varandra framför ett rullstolshjul

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få hjälp från Falu kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Du kan vid behov få personligt stöd i den egna bostaden eller erbjudas anpassade boendeformer. Det finns också möjlighet att delta i olika former av sysselsättning.

Kommunens handläggare bedömer vilket stöd du har rätt till. Utgångspunkten är vår lagstiftning, framför allt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Dessa lagar avgör om du har rätt till stöd och vilket stöd du kan få.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSSlänk till annan webbplats

Socialtjänstlag, SoLlänk till annan webbplats

Är du utsatt för våld i nära relation?

Kontakt och ansökan

För att få mer information och ansöka om stöd vänder du dig till socialförvaltningens handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under "Kontakt" ovanför sidans bild.

Stöd och service för funktionsnedsatta enl LSS - blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om Funktionshinderrådet

Resultat enkätundersökning 2016

Vi gjorde en undersökning till våra brukare under 2016.

Vad brukarna tycker om våra verksamheter

Sidan uppdaterad 2018-12-10