Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En ledarhund står bredvid en kvinna med vit käpp. Endast nedre delen av benen syns.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet, FR, är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för funktionshinderorganisationerna inom kommunen.

Vad gör funktionshinderrådet

Kommunen ska i funktionshinderrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Även företrädare för försäkringskassan och Region Dalarnas hälso- och sjukvård medverkar i detta samråd

Personer med funktionsnedsättning får genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Funktionshinderrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör personer med funktionsnedsättnings förhållanden i samhället.

Rådets uppsättning

Funktionshinderrådet sammanträder fyra gånger per år. Arbetsutskottet har att förbereda vissa ärenden till funktionshinderrådet, samt är remissorgan för samhällsplaneringsfrågor. Arbetsutskottet sammanträder vid behov och när frågor finns att behandla.

Mötesdatum 2023

Funktionshinderrådet

 • 15 mars
 • 7 juni
 • 27 september
 • 6 december

Anvisning, Funktionshinderråd Pdf, 24.3 kB.

Ledamöter

Ordförande

Camilla Andersson Sparring (C)

Ledamot

Veronica Zetterberg (M)

Ordinarie

Susanne Norberg (S)

Protokoll 2023

Äldre protokoll

Protokoll saknas för närvarande.

Följande organisationer ingår i FR

 • Hörselskadades lokalförening i Falun (HRF).
 • Falu Demensförening.
 • Funktionsrätt Falun.
 • Delaktighet, rörelsefrihet, handlingskraft (DHR).
 • Synskadades förening i Falun (SRF).
 • Hjärt- och Lungsjukas Förening (HLF).
 • Neuroförbundet Falun.
 • Falu Reumatiker förening (RMR).
 • Strokeföreningen.
 • Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna (FUB).
 • Falun- Borlänges Diabetesförening (SD).
 • Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).
 • Epilepsiföreningen Falun- Borlänge (SEF).
 • Attention.
 • Faluns frivilliga samhällsarbetare.
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH).
 • Förbundet Osteoporos.
 • Fibromyalgiföreningen.
 • Parkinsonförbundet.
 • Balans Dalarna.
 • Socialnämnden.
 • Kommunstyrelsen.
 • Myndighetsnämnden.
 • Kultur- och fritidsnämnden.
 • Barn- och utbildningsnämnden.
 • Omvårdnadsnämnden.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Sidan uppdaterad 2023-02-14