Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Brottsförebyggande rådet

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Rådets mål

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Upplägg

Det gemensamma arbetet utgår från de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som tecknas mellan Falu kommun och Polisen. I samverkansöverenskommelsen fastställs de områden som ska prioriteras kommande år. Arbetsgrupper utses för att titta på möjliga orsaker och därefter lämpliga åtgärder. Utifrån detta görs sedan gemensamma aktivitetsplaner. Rådet arbetar också händelsebaserat utifrån uppkomna händelser och behov där insatser behövs. Detta arbete utvecklas och struktureras med metoden EST - Effektiv samordning för trygghet - som började implementeras under 2018.

Rådets organisation

Arbetet i Faluns brottsförebyggande råd leds av ordförande Joakim Storck.

Inom Falu kommun finns barn- och utbildningsförvaltningen, arbetslivs och socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, sektor service, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, omvårdnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen representerade. Övriga representanter är Kopparstaden, Polisen, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Centrala stadsrum, Dalarnas försäkringsbolag och Kriminalvården.

Rådet samordnar och leder

Rådet samordnar nämndernas/förvaltningarnas och andra aktörers insatser i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

En ny samverkansöverenskommelsen mellan Falu kommun och Polisen undertecknades 2020-03-10 av Kommunalråd Joakim Storck samt Lokalpolisområdeschef Mattias Skarp,
Läs mer: Kommunen och polisen gör ny överenskommelse

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun 2020-2021, reviderad  version med att gälla även 2022. Pdf, 113.3 kB.

Mötesdatum 2021

  • 5 februari
  • 16 april
  • 4 juni
  • 10 september
  • 3 december

Förebyggande arbete i Falun

Underställd Faluns brottsförebyggande råd finns flera pågående samverkansgrupper inom det brotts- och ANDTS (Alkohol Narkotika Dopning Tobak Spel)-förebyggande området. Även arbetet mot våldsbejakande extremism samordnas under rådet .

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun Länk till annan webbplats.

Ordförande och samordnare

Ordförande i Faluns brottsförebyggande råd är Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande är Susanne Norberg (S), oppositionsråd och samordnare är Ulrika Gustafsson Lindberg.

Sidan uppdaterad 2021-10-05