Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer på personer som sitter runt ett mötesbord som är har papper, koppar och pennor på sig.

Kommunens organisation

Det högsta beslutande organet i kommunen är Kommunfullmäktige. Medborgare i Falun röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige som fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.

Förklaring på organisationen

Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet i kommunen. De leder och samordnar kommunens verksamheter. De förbereder även ärenden till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen fungerar som kommunens "regering", och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige, och har särskilda ansvarsområden. Deras viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande målen som kommunfullmäktige fastställt, till sina egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad som ska göras genom att sätta upp politiska mål, som förvaltningarna eller de privata entreprenörerna ska leva upp till. Nämnderna har ett ansvar att följa upp det arbete som utförs och se till att det leder till målen.

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De utför det arbete som de förtroendevalda fattat beslut om. Förvaltningarna är uppdelade i olika verksamhetsområden. En förvaltning lyder oftast under en nämnd, men kan också lyda direkt under kommunstyrelsen.

Organisationsschema

Organisationsschema i PDF-format Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Förtroendevalda

Samtliga förtroendevalda i Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommundirektör och förvaltningschefer

Du hittar kontaktuppgifter till kommundirektören och alla förvaltningschefer på sidan Tjänstemän.

Sidan uppdaterad 2023-01-13