Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Falun ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra.

Falu kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande. Arbetet gäller också alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och arbete för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt

Faktasidor om droger

CANs faktasida om droger drugsmart.se Länk till annan webbplats.
Polisens stödmaterial för föräldrar Föräldraskolan Länk till annan webbplats.
Information på flera språk om narkotika, alkohol och tobak till föräldrar framtaget av Länsstyrelsen Stockholm/information Pdf, 104.6 kB.

Webbaserat stödmaterial för undervisning i skolan

CANs webbaserade undervisningsstöd för lärare ANDT på schemat. Länk till annan webbplats.

Handlinsplaner för Falu kommuns skolor

Handlingsplan för en drogfri skola - gymnasiet: falun.se/endrogfriskola Länk till annan webbplats.
Handlingsplan för en drogfri skola - grundskolan: ANDT-handlingsplan Länk till annan webbplats.

Råd och stöd vid missbruk

Stöd i Falu kommun för missbruk: falun.se/missbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala föreläsningar om unga och narkotika

7 februari klockan 18.00-19.30 för föräldrar samt
8 februari klockan 15.00-16.30 för yrkesverksamma som möter unga

Faluns brottsförebyggande råd bjuder in till föreläsningar om Unga och narkotika. Föreläsningarna riktar sig till föräldrar och yrkesverksamma som möter unga i Falun. Medverkande är representanter från Polisen och Falu kommun.
• Vilka droger är vanliga bland Faluns unga och unga vuxna?
• Vad kan man vara uppmärksam på för att upptäcka om barn och unga har testat på droger?
• Vilket stöd finns för unga i Falun?
Föreläsningarna är kostnadsfria, ingen föranmälan krävs.

Vändkorset - samverkan och nattvandring

Faluns samverkan och nattvandring för att tillsammans förebygga alkohol- och drogdebut hos unga samt bidra till en tryggare stad under Valborg, Å-festen, skolavslutningen och Granny goes street.
Vi startar kvällarna med ett gemensamt möte klockan 18.00 på Grönan, Kristinegatan 11.
Varmt välkomna att medverka!

Mer information från 2022 finns här nedan. Ny information inför samverkan 2023 kommer inom kort!
Vändkorset och samverkan under Granny goes street Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i det brev som skickas ut till föräldrar i Falun via skolorna, Föräldrabrev 2022 Pdf, 249.8 kB.
Tips till föräldrar inför helger, festivaler och lov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppmärksamhetsveckan Du spelar roll - du är inte ensam, vecka 7 2023

Vecka 7 2023 genomför vi årets uppmärksamhetsvecka Du spelar roll - du är inte ensam! Program, föreläsningslänk och anmälningslänk finns längre ner på sidan.

Se barnen som lever i familjer med missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

Veckan handlar om att se barnen som har det krångligt i sin familj, barnen som kanske inte kan eller vågar berätta. Det kan handla om missbruk, våld eller psykisk ohälsa.

 • Att barn och unga i dessa familjer får kunskap om att de inte är ensamma och att det inte är deras fel och ansvar.
 • Att det finns hjälp att få, både för barn och unga och för de vuxna i familjen.
 • Att man kan få ett bra liv även om man haft det jobbigt i sin familj.
 • Vart man som barn, ung eller vuxen kan vända sig för att få hjälp för sig själv eller för någon som man är orolig för.

Program för hela uppmärksamhetsveckan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Program för föreläsningar för yrkesverksamma och anmälningslänk här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hedersvåld och förtryck - ny vägledning

Myndighetsgemensam vägledning har tagits fram och ska stärka arbetet för att skydda barn och unga från hedersrelaterad brottslighet, förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller utsätts för könsstympning. Se sändningen från spridningskonferensen 2 juni 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (den går att se i efterhand). Vägledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärarhandledning om hedersrelaterat våld och förtryck Det är mitt liv Öppnas i nytt fönster.

Stödtelefon för yrkesverksamma: 010-223 57 60

Information till dig som är utsatt eller riskerar att utsättas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kontakt i Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett Medborgarlöfte är tecknat mellan Polisen och Falu kommun

Som ett led i att stärka en redan god samverkan har Lokalpolisområde Falun och Falu kommun beslutat om att i ett Medborgarlöfte lova att avsätta resurser för tillskapandet av en för Falun ny form av strukturerad samverkan enligt modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Målgruppen för SSPF i Falun är barn och unga i åldern 12 – 20 år med normbrytande beteende som bedöms ha hög risk för att utveckla/fortsätta med normbrytande beteende till exempel i form av missbruk och kriminalitet (inklusive radikalisering till våldsbejakande miljöer). SSPF ökar möjligheten att upptäcka och ge rätt stöd till unga med normbrytande beteende och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt. Medborgarlöftet Pdf, 125.3 kB.

Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Falu kommun

En samverkansöverenskommelse är framtagen. De är reviderad och förlängd att gälla under 2023. Läs mer: Samverkansöverenskommelse mellan Polis och Falu kommun Pdf, 114 kB.

Metodstöd för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. Vilka frågor kan ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få? Och vad är egentligen våldsbejakande extremism och radikalisering?
Center mot våldsbejakande extremism - CVE har tagit fram ett metodstöd för yrkesverksamma; Metodstöd för att hantera och utreda oro Pdf, 16.5 MB.
för våldsbejakande extremism Pdf, 16.5 MB.
Har ni frågor kontakta gärna Falu kommuns kontaktperson eller Center mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbpoliser, gaming och kontranarrativ - Digitalt förebyggande arbete mot extremism och våldsbejakande extremism.

De senaste åren har sociala medier kommit att bli den kanske främsta plattformen för våldsbejakande extremister, som flyttat delar av den fysiska verksamheten till digitala plattformar. De gör det möjligt för våldsbejakande extremister att radikalisera och rekrytera, men också att uppmana till brottsliga aktiviteter och planera brott. Hur kan digitala verktyg bidra i det förebyggande arbetet mot extremism? Rapport från Försvarshögskolan Pdf, 1.7 MB.

Blåljusdag och kväll 2023

Planering pågår för Blåljusdagar i maj och september!

Trygghetsmätning i samverkan mellan Falu kommun och Polisen

Nu i april-maj 2022 får slumpvis utvalda Falubor möjligheten att medverka i en trygghetsundersökning som Falu kommun och Polisen genomför i samverkan. Har du fått hem trygghetsenkäten? Fyll i den på papper eller digitalt och skicka in så kan du göra skillnad!

Du kan läsa mer om trygghetsundersökningen

Annan aktuell information

 • Ungdomsrån - Så arbetar Göteborg med att förebygga ungdomsrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Polisen: "Denna typ av brotts­lighet behöver prioriteras då forskningen talar för att personrån är ett ingångsbrott till vidare kriminalitet."
  Socialtjänsten: "Ofta finns behov av någon form av familjebehandling för att föräldrarna ska få verktyg för att hantera sitt barn som är på väg in eller redan befinner sig i kriminalitet. Det behöver också skapas insatser kopplade till själva ungdomen i fråga. Det kan exempelvis handla om att den unga personen får kontakt med en ungdoms­behandlare, som kan stötta i det som pågår i hens liv."
 • Nytt kunskapsstöd till kommunernas socialtjänst för att förebygga och motverka normbrytande beteende och återfall i brott
  I november 2021 presenterade Socialstyrelsen ett nytt kunskapsstöd om vilka insatser socialtjänsten rekommenderas använda i arbetet med barn 6 -17 år och deras familjer för att på bästa sätt motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott, läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre information

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-samordnare/ANDTS-strateg Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Länk till e-post: här

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta Barn- och familjesektionens mottagning på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 023-830 00.(Kontaktcenter)

Sidan uppdaterad 2023-03-21