Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vattendroppe och ringar på vattnet

Brottsförebyggande och trygghetsskapande samordning i Falun

Brottsförebyggande råd (BRÅ)

I Falu kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

I rådet samordnas frågor gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och det förebyggande arbetet gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) och arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism (VBE).

Läs mer på sidan Brottsförebyggandet rådetöppnas i nytt fönster.

Aktuellt

 • Information och stödmaterial från polisen för att minska risken för att unga utsätts för sexualbrott på nätet, materialet riktar sig till skola, föräldrar och unga polisen.se/satsningmotsexualbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Digitala föreläsningar inom ANDTS-området fredagar 9.30-10.15
  För mer information och anmälan länkPDF
 • Information från Polisen samt Falu kommun till vårdnadshavare om A-traktorer brevPDF och informationsbroschyrPDF
 • Uppmärksamhetsveckan, Du spelar roll - du är inte ensam, vecka 7 2021 (program och länkar till anmälan och sändning, härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • Information till vårdnadshavare om våld som filmas och läggs ut på sociala medier, härPDF
 • Digital föreläsning för yrkesverksamma som möter unga - om unga och droger 13 januari
 • Material för skolundervisning
  ANDT på schemat är ett kostnadsfritt, webbbaserat material att använda i skolundervisning som också rekommenderas av Skolverket.
 • Förebyggande sexualbrott mot barn:
 • ANDT på schemat
  ANDT på schemat är en webbaserad, kostnadsfri och faktabaserad metod för lärare och skolpersonal som vill arbeta förebyggande mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i skolan:

 • För äldre - minska risken att bli utsatt för brott
  Äldre är generellt sett utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre, men upplever ofta en större otrygghet. Äldre är mer sårbara för vissa typer av brott. Nu finns tips och utbildningsmaterial för enskilda samt för grupper och studiecirklar.
  Läs mer: Utbildningsmaterial om brott mot äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Center mot våldsbejakande extremisms stödtelefon för yrkesverksamma länk härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Grannsamverkan (Läs mer längre ner på sidan)
 • Grannsamverkan minskar brott och ökar tryggheten. En väl genomförd grannsamverkan fungerar såväl i villaområden som i flerfamiljshus och kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet: Inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person.
  Läs mer: Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Gemensam ANDT-handlingsplan för Dalarnas kommuner
  En gemensam handlingsplan för Falun och Dalarnas övriga kommuner för det förebyggande arbetet mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) har tagits fram för åren 2016-2020. Den utgår från Regeringens nationella ANDT-strategi med lokala anpassningar.
  Läs mer:

Arbetsgrupper och projekt

Tips på hur du kan förebygga brott

Information om förebyggande av brott, grannsamverkan med mera hittar du på BRÅs nationella hemsidalänk till annan webbplats.

Om du ser eller får kännedom om brott

Brott drabbar alltid någon. Om du ser någon begå brott eller får kännedom om det på annat sätt (till exempel får information om langning, illegal jakt, bevittnar skadegörelse), ring 114 14 eller tipsa polisen om brott via webbsidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta ärenden, till exempel pågående våldsbrott, ring alltid 112!

Människohandel och prostitution

Vad är människohandel? Misstänker du att någon är utsatt för människohandel? Ring Polisen på 114 14. Vill du själv ha hjälp med att sluta köpa sex? Här finns information om människohandel och vad du kan bidra med för att förhindra samt vilket stöd som finns för både de som utsatts och de som utsätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blivit utsatt för brott

Om du har utsatts för ett brott bör du, eller någon annan, så snart som möjligt anmäla det till polisenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. En polisanmälan är ofta nödvändig för att du ska kunna få ersättning för skador från försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Att utsättas för ett brott kan påverka en på många sätt. På vår sida Stöd till brottsutsatta hittar du information om verksamheter som kan ge stöd till brottsutsatta. Verksamheterna erbjuder både praktisk hjälp och stödsamtal.

Här hittar du tips och material om hur man kan förebygga sexualbrott mot barnPDF och även sexualbrott mot barn på nätet.PDF

Råd och stöd vid missbruk

Är du barn, ung eller vuxen och i behov av stöd för egen del eller som anhörig på grund av problem med alkohol, narkotika eller spel?

Läs mer om vilket stöd som finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Råd och stöd vid våld i familjen

Läs mer om vilket stöd som finns för dig som är vuxen och utsatts samt för dig som utövar våld.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om det stöd som finns för barn som utsätts eller bevittnar våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Våldsbejakande extremism

I Sverige finns flera organisationer och verksamheter som på olika sätt arbetar för demokrati och mot våldsbejakande extremism. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Hur jobbar vi med våldbejakande extremism i Falu kommun?

Det förebyggande arbetet sker i många olika verksamheter som möter barn, unga och vuxna. I Falun har det beslutats att frågan hanteras så långt det är möjligt enligt rutiner som redan finns. Faluns brottsförebyggande råd samordnar denna fråga.

Samordnaren för brottsförebyggande arbetet är Faluns kontaktperson när det gäller våldsbejakande extremism inom Falu kommun och gentemot externa aktörer.

Våldsbejakande extremism -
kontaktuppgifter, kunskapsstöd och aktuell forskning

Kontakt

Vid frågor, råd och stöd, kontakta:

BRÅ-samordnare/ANDT-samordnare Ulrika Gustafsson-Lindberg.
Länk till e-post: här
Telefon: 023-861 70

Kontakt vid oro för barn och unga

Vid oro för barn och unga kontakta Barn- och familjesektionens mottagning på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Telefonnummer: 023-830 00.(Kontaktcenter)

Sidan uppdaterad 2021-03-31