Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer som sträcker sig efter varandra

Stöd till unga brottsutsatta och medling

På Dialogen ger vi stöd till unga, mellan 12 och 21 år, som varit utsatta för brott.

Dialogen erbjuder också medling mellan en ung som begått brott och den som blivit utsatt.

Stöd för dig som är ung och blivit utsatt för brott

Om du har blivit utsatt för brott kan du få stöd av oss även om brottet inte är polisanmält.

Människor som har blivit utsatta för brott kan reagera på olika sätt. Vanliga känslor kan till exempel vara rädsla, ilska eller otrygghet. Det kan även bli svårt att sova, äta och koncentrera sig. Många har också olika frågor om vad som händer om brottet anmäls till polisen, hur en eventuell rättegång går till och om det går att få ersättning.

Vi kan även hjälpa till vid en eventuell polisanmälan och ge stöd under polisens utredning. Om det blir aktuellt med en rättegång kan vi erbjuda stöd inför rättegången och även följa med som stödperson på rättegången.

Stöd för dig som förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som hänt ditt barn. Du kan få råd av oss hur du som förälder kan stötta ditt barn som har blivit utsatt för brott.

Vi vänder oss inte till dem som har blivit utsatta för brott inom familjen, men kan hjälpa till med kontakt med andra delar av socialtjänsten för stöd.

  • Brottet behöver inte vara polisanmält.
  • Stödet är kostnadsfritt.
  • Du får vara anonym.
  • Vi på Dialogen arbetar under sekretess.

Länkar för stöd till unga brottsutsatta

Brottsoffermyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsoffermyndigheten - Jag vill veta: allt om dina rättighetet vid brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för dig som är utsatt i en nära relation och är över 18 år

Enheten för våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person mellan 12 och 21 år, som har begått brott, och den som har drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och först efter att man har haft förberedande möten med parterna var för sig. Ett första samtal med information om medling innebär inte att man har tackat ja till att gå vidare med medling.

För den som begått brottet är medling ett sätt att visa att man vill ställa till rätta så långt det är möjligt. Brottet måste vara polisanmält och den som begått brottet måste ha tagit på sig ansvar.

För den som utsatts för brottet kan medling vara en möjlighet att få berätta om vilka konsekvenser brottet medfört och få svar på eventuella frågor.

En medling kan underlätta för båda parter att gå vidare. Vid medling finns också möjlighet för parterna att komma överens om till exempel hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Initiativet till en medling kan tas av många, till exempel polis, socialtjänst, brottsofferjour eller frivård, men kan även komma från någon av parterna själva eller från deras vårdnadshavare.

Medling ersätter inte en eventuell rättegång och påföljd, men berörda myndigheter får veta att en medling har genomförts.

Mer om medling vid brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns vi

Medling och stöd till unga brottsutsatta finns på enheten Dialogen på Hantverkaregatan 6, 3 tr.

Kontakt

Kontakta Dialogen via kontaktcenter, 023-830 00.

Sidan uppdaterad 2024-04-29