Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra ungdomar sitter bredvid varandra och pratar vid Geislerska parken i Falun.

Trygg och säker stadskärna

Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor har tagit fram en modell för samverkan. Målet är att skapa säkra, trygga och attraktiva platser.

Metoden utgår från en analys av brottsligheten och otryggheten samt en kartläggning av platsens aktiviteter och förutsättningar.

Modellen är baserad på erfarenheter och aktuell forskning. Den testas nu i fyra städer: Avesta, Falun, Sala och Hallstahammar, i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland.

En viktig del i projektet är att aktörerna på platsen inkluderas i varje steg. På så sätt kan modellen anpassas efter platsens förutsättningar och den aktuella lägesbilden.

Trygg och säker stadskärna Falun

Projektet Trygg och säker stadskärna Falun startade årsskiftet 2019/20 med en platsvandring. Området som valdes ut som projektområde syns i kartan nedan. Det rymmer två exploateringsprojekt som står i startgroparna.

Projektområdet

Karta över centrala Falun med projektområdet inringat.

Målet är att öka tryggheten och attraktiviteten inom området. För att komma dit jobbar vi för att få till ett samarbete kring trygghetsfrågor med intressenter i staden.

Ett trettiotal olika åtgärder har tagits fram utifrån den inledande analysen.

Efter att projektet avslutats kan metoden tillämpas på fler platser i centrum.

Tidslinje för projektet

Tidslinje för projektet
Tidslinje för projektet

På gång just nu

#Holmtorgethänder

Under juli - augusti är Holmtorget möblerat med bänkar som målats på plats av lokala konstnärer från nätverket Kabloom. Här kan du till exempel sitta och fika eller spela spel som du lånar i Pressbyrån.

Vid Holmtorget är det Falu kommun, Centrala Stadsrum, Polisen, Diös, Brottsförebyggande Rådet Falun, Hemköp och Pressbyrån som varit delaktiga i arbetet för att öka tryggheten och attraktiviteten på lång och kort sikt.

Var med och hjälp till!

Alla kan vara med och göra stor skillnad bara genom vara här på platsen. Tillsammans kan vi fylla vår stadskärna med liv, rörelse och en positiv stämning!

Har du sett något som är trasigt eller på annat sätt behöver åtgärdas? Ladda ner appen Felanmälan väg/park Falu kommun och anmäl det idag!

Sett något du misstänker vara brottsligt? Tipsa polisen via telefon eller e-post. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan vara anonym.

Du kanske har sett Ungdomsstödjarna eller polisen i området?

Ungdomsstödjarna arbetar uppsökande och finns till för Faluns barn och unga.

En viktig del i polisens arbete för ökad trygghet och minskad brottslighet är att närvara i stadskärnan.

Sidan uppdaterad 2021-06-30