Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elever i ett klassrum

Vårt lärande - Lugnetgymnasiet

Alla våra elever har rätt att lyckas i skolan. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd den behöver för att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi eftersträvar undervisning som är strukturerad, inkluderande, meningsskapande och som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och ger användbara kunskaper. Det formativa lärandet är grunden för kunskapsinhämtning.

Vårdnadshavares delaktighet i elevens skolgång är viktig för att eleven ska lyckas.  

Sidan uppdaterad 2020-02-21