Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer går på gräset

Inskolning

Vår strävan är att inskolningstiden ska vara positiv för ditt barn och för dig som förälder. Vi vill att ni ska känna er väl mottagna och att ni ska trivas bra hos oss

De första dagarna kommer ni till oss någon timme och vi utökar sedan tiden dag för dag. Förskolan ska vara något för barnet att längta tillbaka till. Vi vill göra inskolningstiden så individuell som möjligt så att det passar varje familjs tider och behov. Vissa barn inskolas på en vecka och andra barn behöver längre tid. Vi lägger stor vikt vid att barnet ska känna en trygghet i att komma till oss

Du lämnar och hämtar ditt barn i samband med att du åker till och från ditt arbete. Ditt barn är hos oss endast de dagar du arbetar eller studerar. Tala om för oss om någon annan än vårdnadshavaren kommer och lämnar eller hämtar ditt barn.

Samarbete mellan föräldrar och personal är grunden för en trygg tillvaro för barnet. De dagliga pratstunderna är mycket betydelsefulla. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår då vi träffas och pratar om barnets utveckling. På hösten bjuder vi in till ett föräldramöte.

Sidan uppdaterad 2020-03-12