Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre tjejer som lyssnar på musik

Lov och ledighet

Ledighetsansökan

Om ditt barn behöver vara ledig från skolan, kan rektor bevilja kortare ledighet. Längre ledighet beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

Läs mer om våra e-tjänster


2020

Höstterminen (HT)

Tisdagen 18 augusti - fredagen 18 december.

HT 2020

Skolstart för elever

18 augusti

Höstlov v. 44
26 oktober - 31 oktober
Terminsavslutning
18 december


2021

Vårterminen (VT)

Torsdagen 7 januari – fredagen 11 juni.

VT 2021

Studiedagar

7 januari – 8 januari

Skolstart för elever

11 januari

Sportlov v. 9

1 mars – 5 mars

Påsklov v. 14

6 april - 9 april

Lovdag

14 maj

Läsårsavslutning

11 juniExtra ledighet

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är frivilliga skolformer, men när du påbörjat dina gymnasiestudier gäller obligatorisk närvaro. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet sker under loven. Extra ledighet beviljas endast i undantagsfall.

Utbildningen påverkas

Den beviljade ledigheten påverkar din garanterade undervisningstid och det är ditt eget ansvar att läsa in moment som du missar under ledigheten.

Ogiltig frånvaro

Obeviljad ledighet räknas som ogiltig frånvaro. Upprepad ogiltig frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuella andra bidrag dras in.

Sidan uppdaterad 2020-02-21