Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Carl Larssongården

Carl Larssongården

Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är en plats, ort eller miljö som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia och därför är så betydelsefull att den ska bevaras för all framtid.

Det är FN-organet Unesco som utser dessa platser. I hela världen finns idag drygt 1000 platser och miljöer på Världsarvslistan, varav 15 finns i Sverige. Världsarven är uppdelade i natur- och kulturarv. Falun är ett kulturarv.

Andra exempel på världsarv är Egyptens pyramider, Kinesiska muren, Stonehenge i England, Stora barriärrevet i Australien och Robben Island i Sydafrika. 

Unesco har upprättat en lista över hotade världsarv som behöver extra mycket uppmärksamhet i händelse av krig, interna konflikter eller naturkatastrofer.

I Sverige är det den Svenska staten som har det yttersta ansvaret för världsarvens vård, bevarande och utveckling.

Sidan uppdaterad 2023-10-20