Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Litet barn som luktar på blommor vid Gamla Staberg

Stabergs bergsmansgård

Bergsmansgårdar och trädgårdar

Utanför centrala Falun finns bergsmansbygden där bergsmännen och deras familjer lät bygga ståtliga hem med vackra trädgårdar.

Bergsmän drev hyttor för att framställa koppar och ägde andelar i Falu Gruva. De var även jordbrukare, där hela hushållet var engagerat i jordbruket.

Några av familjerna lät bygga ståtliga gårdar med vackra trädgårdar utanför centrala Falun, där luften inte var lika hårt angripen av roströk. Många av dessa bergsmansgårdar finns fortfarande kvar, men de flesta är privatägda.

Familj vilar i en trädgårdsgunga vid Stora Hyttnäs

Stora Hyttnäs trädgård

Gårdar öppna för allmänheten

De bergsmansgårdar som är öppna för allmänheten är Stabergs bergsmansgård, Stora Hyttnäs i Sundborn och Linnés bröllopsstuga. Trädgårdarna på dessa besöksmål speglar var och en olika tidsepoker och visar den estetiska rikedom som skapades av bergsmännen och deras familjer.

Längs vandringsleden Vattnets väg till gruvan finns flera bergsmansgårdar i varierande skick, odlingar och rester av hyttplatser.

Vid Källslätten och Puttbo finns rester av gamla trädgårdsanläggningar.

Flygfoto över Sundborn

Sundborn del av bergsmansbygden

I Sundborn var förutsättningarna för hyttdrift perfekta med närheten till rinnande vatten, vilket gör denna pittoreska by till en självklar och viktig del av bergsmansbygden.

I bergsmansbygden ingår även jordbrukslandskap, odlingsområden, dammar, vattendrag och slagghögar.

Sidan uppdaterad 2023-10-20