Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skrivbord inne i Thunströms Köpmansgård

Interiör Thunströms Köpmansgård

Länkar

Här kan du hitta mer fakta och information om Världsarvet Falun.

Världsarvet Faluns vänförening

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av det historiska Falun och vill vara med och utveckla Falun som Världsarv.

Världsarvet Faluns vänförenings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arkivcentrum Dalarna

Arkivcentrum Dalarna är ett näringslivsarkiv i Falun. Här finns originalhandlingar från Stora Kopparbergs Bergslag - världens äldsta aktiebolag och det företag som lade grunden till Falu Gruva.

Arkivcentrum Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsbiblioteket i Falun

Biblioteket har generösa öppettider och hjälper gärna till att söka information om det historiska Falun.

Stadsbiblioteket i Faluns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalarnas museum

Muséet har samlingar, kompetens och kunnande om Dalarnas kultur och historia där industrin spelat en viktig roll.

Dalarnas museums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Högskolan Dalarna

Högskolan drar nytta av Världsarvet Falun som arena för forskning och studier vilket i sin tur gagnar utvecklingen av och kunskapen om Världsarvet inom många olika områden.

Högskolan Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningen Världsarv i Sverige

Föreningen är en ideell organisation för de svenska världsarven. Föreningen ordnar regelbundna träffar och workshops där erfarenhetsutbyte är en viktig del i arbetet med vård, utveckling och bevarande av världsarven.

Föreningen Världsarv i Sveriges Facebooksida Öppnas i nytt fönster.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som, på uppdrag av regeringen, lämnar förslag till Unesco på platser och miljöer som kan vara aktuella för världsarvslistan.

Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Unescorådet

I Unescos stadgar står det att alla medlemsländer ska ha en organisation som arbetar med Unescos frågor och är en del av det egna landet. I Sverige är Svenska Unescorådet nationalkommission.

Svenska Unescorådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fredsmilen

Behovet av trä i Falu Gruva var under storhetstiden så stort att all skog inom en radie av en mil från gruvan var fredad för gruvans behov. Idag finns flera rösen bevarade som markerar detta område.

Fredsmilens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-05-15