Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustrationer av logotypen för världsarvet falun i olika former

Varumärkesplattform för Världsarvet Falun

Vi har skapat varumärket Världsarvet Falun som med egna tillgångar, personlighet, värderingar och vision får en identitet som gör det tydligt vad Världsarvet Falun är och önskar åstadkomma.

Syftet med en varumärkesplattform är att visa hur vi gemensamt kan lyfta fram och tydliggöra de värden, miljöer och berättelser som bidrar till Världsarvet Faluns
attraktivitet, både för boende och besökare. För att sticka ut från mängden behöver varumärket vara tydligt, inkluderande och kännas spännande. Lyckas vi med det så blir vi relevanta och attraktiva för de vi vill nå.

En varumärkesplattform sammanfattar vad Världsarvet Falun är och står för. Den är grunden för allt vi erbjuder, vad vi lovar och hur vi ska leverera det på ett trovärdigt sätt.

I varumärkesplattformen visar vi hur vi kan kommunicera världsarvet för att väcka nyfikenhet, öka kunskapen och ge fler människor möjlighet att ta del av världsarvets miljöer, historier och upplevelser på ett hållbart sätt.

Hur används varumärkesplattformen praktiskt?

Tillsammans med varumärkesplattformen finns en grafisk manual och en kommunikationsguide.

  • Den grafiska manualen ger grafiska riktlinjer och vänder sig till dig som jobbar med Världsarvet Faluns kommunikation.
  • Kommunikationsguiden vänder sig till alla som arbetar med varumärket, men ger också inspiration till den som vill berätta om världsarvet.

Varumärkesplattformen för Världsarvet Falun (pdf) Pdf, 19.6 MB.

Vem får använda logotyperna för Världsarvet Falun

Loggan får användas av avsändare för Världsarvet Falun men inte användas för strikt kommersiella ändamål (till exempel trycka symbolen på kläder) utan världsarvssamordnarens godkännande.

Hur används logotypen?

Beroende på i vilken kontext logotypen används finns flera versioner att välja mellan.

I möjligaste mån ska den kompletta versionen (den som benämns som standard) användas, men i sammanhang där logotypen behöver visas i litet format finns den i mindre detaljerade utföranden.

Logotyper för nedladdning

Här nedan finns alla varianter av symbolen för nedladdning. Varje variant finns både för användning i tryck (vektor.eps) samt på skärm (png).

Logotyp - standard

Logotyp sigill

Logotyp symbol cirkel

Logotyp symbol

Logotyp liggande/horisontell

Sidan uppdaterad 2024-05-15