Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Världsarvsskylt på en husvägg

Världsarvsplan 2021-2026

Världsarvsplanen är ett styrdokument med det övergripande målet att bevara, använda och utveckla världsarvet i linje med världsarvskonventionens krav och riktlinjer. Planen syftar även till att använda världsarvet som en plattform för hållbar utveckling inom ramen för de globala målen och Agenda 2030.

Världsarvsplanen 2021-2026 är ett viktigt verktyg och styrdokument i arbetet med
att bevara, använda och utveckla världsarvet. Utifrån världsarvskonventionens krav och riktlinjer har vi alla ett förtroende att förvalta och vi är många intressenter, parter och organisationer som tillsammans bidrar till att Världsarvet Falun utvecklas hållbart och långsiktigt.

En viktig fråga som har genomsyrat arbetet med världsarvsplanen är behovet av samarbete och samsyn. Genom att förtydliga roller och ansvarsområden finns bättre förutsättningar för samverkan och koncensus kring olika utmaningar.

En annan återkommande fråga handlar om behovet av tydlig och konsekvent kommunikation vilket är en förutsättning för att både utveckla interna processer och informera om världsarvets betydelse och storhet.

Världsarvsplanen för Världsarvet Falun 2021-2026 (pdf) Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-08-10