Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

FalunBorlänge om 20 år

FalunBorlänge har en stark gemensam identitet med kompletterande och kraftfulla karaktärer.

FalunBorlänge utvecklas i den öppenhet och tillit som finns mellan människor. Det skapar kreativitet och framtidstro.

FalunBorlänge är en sammanhållen region för boende, arbete och fritid. Städerna är motor för utveckling i Dalarna och tillhör de tio största stadsregionerna i landet. Vi har ställt om till ett hållbart samhälle och kommuninvånarna har goda förutsättningar för kloka livsstilssval i miljö- och klimathänseende. Vi är aktiva och vågar gå före.

FalunBorlänge innebär närhet mellan människor, nära till samhällsservice, nära till stad, landsbygd och natur. Människor i alla åldrar känner sig behövda och respekterade. Ett varierat utbud av attraktiva boendemiljöer ger valfrihet i boendet.

FalunBorlänge är en kreativ miljö där idéer föds och utvecklas i nära samverkan mellan högskola, näringsliv, offentlig sektor och medborgare. Invånarnas kompetens, erfarenheter och mångkulturella ursprung är grunden för alla att skapa sig ett bra liv. Det ger ett dynamiskt FalunBorlänge.

FalunBorlänge med sitt rika musik- och kulturliv, unika natur- och kulturmiljöer och idrotts- och friluftsanläggningar av högsta klass attraherar besökare och gläder och inspirerar Falun-Borlängeborna. Oväntade kulturella möten skapar både kreativa näringar och utvecklar det befintliga näringslivet.

FalunBorlänge har täta och snabba tågförbindelser till Stockholm och betydande regioner i landet. Flyg finns till långväga destinationer. Effektiva och innovativa system- och logistiklösningar för godstransporter stöder en hållbar utveckling och näringslivets konkurrenskraft nationellt och internationellt. Mellan städerna finns dubbelspårig järnväg som ingår i större nationella stråk och nätverk. Det ökar regionens betydelse som knutpunkt för transporter.

FalunBorlänge med sin tusenåriga industritradition ingår i den del av Sverige som står för hälften av landets exportinkomster. Näringslivet med bas i exportindustrin ger stor bredd med utmärkta möjligheter för kreativa företag som nyttjar lokala resurser i regionen. Högskolans forsknings- och utvecklingspotential används till fullo.

Sidan uppdaterad 2019-03-28