Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två äldre tjejer rullar glatt ett bildäck med en liten tjej

23. Genomförande

Översiktsplanen är kommunernas viktigaste strategiska dokument för den fysiska planeringen. Den övergripande strategin – att Falun och Borlänge ska bli FalunBorlänge – innebär att åtgärder för att öka samarbetet mellan kommunerna och mellan FalunBorlänge och andra aktörer är grundläggande för att kommunerna ska kunna vara en motor för Dalarnas utveckling. En viktig genomförandefråga är därför hur det fortsatta samarbetet ska ges prioritet och organiseras.

Fördjupade översiktsplaner för Falu och Borlänge tätorter (städerna) och för Runn är prioriterade åtgärder i den rullande översiktsplaneringen. I samband med den aktualitetsförklaring av översiktsplanen som ska göras en gång varje mandatperiod ska en uppföljning göras för att se om planen är aktuell, och vilka förändringar som behöver göras. Eftersom översiktsplanen är gemensam ska arbetet med att hålla den aktuell utföras i nära samarbete mellan kommunerna.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • En årlig avstämning av översiktsplanen ska göras. Kommunstyrelsernas ordförande, oppositionsråden samt kommundirektörerna ska vara styrgrupp för den rullande översiktsplaneringen
  • Fördjupade översiktsplaner för Falu och Borlänge tätorter (städerna) samt för Runn ska tas fram
  • De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna Falun och Borlänge (städerna) ska tas fram utifrån gemensamma utgångspunkter
  • Den fördjupade översiktsplanen för Runn ska tas fram gemensamt
  • En utvecklingsplan för Runn ska tas fram parallellt med det fördjupade översiktsplanearbetet
  • Kommunerna ska samarbeta/samverka om de strategier, program och planer som föreslås i översiktsplanen
  • Kommunerna ska fortsätta att utveckla det organisatoriska samarbetet
Sidan uppdaterad 2019-03-28