Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra barn leker på en gemensam lekutrustning, så att de sitter i ring invid en sjö

1. En gemensam översiktsplan

Region Dalarna uttrycker i Dalastrategin (länets regionala utvecklingsprogram från 2006) att ”Dalarna 2016 är en region där Falun/Borlänge fungerar som en sammanhållen tvåkärnig stadsregion som skapar tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna”.

Falun och Borlänge är länets två största kommuner i befolkningshänseende, och tillsammans tillhör FalunBorlänge de tretton största kommunerna i Sverige. Utmaningen är att skapa en gemensam identitet som FalunBorlänge för att kunna driva utvecklingen i regionen. En gemensam kommuntäckande översiktsplan är en av vägarna till en gemensam identitet och till att skapa en grund för samsyn och gemensamma framtidsbilder.

Genom att bedriva en kontinuerlig gemensam översiktlig planering och en regional utvecklingsplanering som sker i samklang med länets utvecklingsstrategier kan FalunBorlänge ikläda sig rollen som motor för en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av hela Dalarna.

Sidan uppdaterad 2019-03-28