Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En hand som målar ett konstverk i olika färgade mönster

21. Mellankommunala frågor

Översiktsplan FalunBorlänge är i sig ett mellankommunalt projekt med en regional utgångspunkt och ett mål att utvecklingen i regionen ska stärkas genom ett samarbete mellan Falun och Borlänge både när det gäller frågor om markanvändning och andra frågor.

Det finns också ett antal frågor som berör mark- och vattenanvändningen i kommuner som gränsar till FalunBorlänge där det behövs ett fortsatt samarbete.

  • Kommunikationer berör flera kommuner på ett övergripande sätt och här finns också olika samarbetsprojekt för att främja bättre kommunikationer.
  • Genom en ökande regionförstoring blir marknaden för arbete, utbildning och boende större och flera kommuner berörs av detta.
  • Områden för vindbruk och stora opåverkade områden föreslås i flera fall nära gränsen till andra kommuner.
  • LIS-områden kan lokaliseras till sjöar och vattendrag som delas med andra kommuner
Sidan uppdaterad 2020-02-25