Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Åskådare tittar på folkracebilar som kampas bland damm och grus

20 Allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer

Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen redovisa hur allmänna intressen (2 kap plan- och bygglagen) tillgodoses vid beslut om mark- och vattenanvändning.

 I översiktsplanen ska riksintressen anges särskilt. Enligt plan- och bygglagen ska det framgå av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna följs. 

Sidan uppdaterad 2019-03-28