Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra personer i en kiosk, de köper glass

6. Arbetsmarknad, handel och näringsliv

FalunBorlänge är Dalarnas regionala centrum för arbetsmarknad, näringsliv och handel. Här möts och utvecklas kreativa idéer i samspel mellan stora och små aktörer på en stabil och varierad arbetsmarknad. Högskolan Dalarna samverkar med både offentlig sektor och det branschbreda näringslivet inom forskning/utveckling och arbetskraftsförsörjning.

Se även kap 3, Bebyggelseutveckling och mark- och vattenanvändning.

Planeringsinriktning och rekommendationer

  • Gemensam marknadsföring av FalunBorlänge ur ett arbetsmarknads-, handels- och näringslivsperspektiv ska genomföras
  • Samverkan ska ske med andra offentliga aktörer, näringsliv och Högskolan Dalarna för att få väl matchade utbildningar som ger förutsättning för stabil arbetskraftsförsörjning
  • Kommunerna ska arbeta gemensamt och aktivt med näringslivsutveckling
  • Utveckling av hållbar produktion och miljödriven näringslivsutveckling ska lyftas fram
  • Kommunerna ska verka för utveckling av arbetsmarknad, näringsliv och handel i samarbete med andra aktörer; centrumföreningarna, Falun Borlänge-regionen, Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Näringslivet FalunBorlänge
  • Nya arbetsplatsområden ska lokaliseras i anslutning till kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägar
  • Tillgång till service och dagligvaror bör finnas i större bostadsområden i städerna och i ett antal av de mindre tätorterna
Sidan uppdaterad 2021-08-09