Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Stort underskott - extern konsult tas in

Socialnämnden har det fortsatt tufft ekonomiskt och i nuläget ser det ut som underskottet blir 51 miljoner kronor i år. Nu anlitas en konsult för att se över nämndens kostnadsnivå och komma med förslag på effektiviseringsåtgärder.

-Efter att vissa åtgärder gjorts, hade vi inför sommaren en förhoppning om att läget skulle kunna förbättras. Men tyvärr har vi sett att det fortsätter att gå åt fel håll, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Med anledning av det uppkomna läget, har kommunstyrelsen beslutat att ta in en extern konsult in för att göra en översyn av socialförvaltningens organisation och arbetssätt med syfte att lämna förslag på effektiviseringsåtgärder och organisation. Målet är att nå en rimlig kostnadsnivå i jämförelse med andra kommuner.

- Beslutet har tagits i dialog med nämnd och förvaltning. Vi tror att det är viktigt och bra att få in extern part som kommer in och ser på verksamheten med nya ögon. Det är inte lätt för någon inifrån att komma in och peka i det läget som nu råder, säger Susanne Norberg.

Ingen höjning av budgetramen

Kommunstyrelsen hade en lång diskussion om socialnämndens tuffa läge. Men att höja budgetramen är inte aktuellt.

-Flera nämnder har äskat om att få mera pengar. Socialnämnden ligger betydligt högre på kostnadssidan sett till jämförbara kommunen. Men vi vet också att det finns behov som ökar inom nämndens verksamhet, bland annat som en följd av psykisk ohälsa och ökat försörjningsstöd, säger Susanne Norberg.

Kommunstyrelsen upphandlar också en tjänst för att få igång ökat samarbete mellan förvaltningarna.

Socialnämndens förväntade underskott sätter också Falu kommun i ett sämre läge ekonomiskt.

Budgeterat resultat sämre

Det budgeterade plusresultat vid årets slut på 66,4 miljoner kronor är nu nere i 26 miljoner kronor. Den avsatta potten för oförutsedda händelser på 29 miljoner kronor är dessutom redan intecknad.

- Läget är inte så bra, men ett överskott vid årets slut ska det bli, dock långt från de uppsatta målen. Alla nämnder jobbar hårt med ekonomin just nu. Skolan har just nu ett underskott på 11,8 miljoner kronor, men de räknar med att kunna få en budget i balans, säger Susanne Norberg.

Sidan uppdaterad 2018-08-30