Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Händer som håller en broschyr

Arkivbild

Kommunen JO-anmäler Statens servicecenter i Falun

Kommunstyrelsen har beslutat att anmäla Statens servicecenter i Falun, till justitieombudsmannen, JO. Kommunen menar att servicecentret bryter mot förvaltningslagen när det gäller bland annat service och rätten till tolk, för de som inte kan svenska.

– Vi möter ofta förtvivlade nyanlända som upplever att de inte fått någon hjälp på servicecentret eller blivit felinformerade. Deras möjlighet att överleva handlar ju om att kontakten med myndigheter fungerar, så här kan det inte fortsätta. Vi vill ha ett bättre samarbete med Statens servicecenter, men tyvärr så ser vi nu ingen annan väg än att lyfta frågan till JO, säger Mats Berglund, integrationschef.

Nyanlända får större delen av sin försörjning via försäkringskassan eller pensionsmyndigheten, och är därför beroende av att få rätt information för att förstå hur man ansöker om olika ersättningar. Människor som inte pratar svenska är också ofta i behov att söka om äldreförsörjningsstöd, underhållsstöd, efterlevandestöd, föräldrapenning med mera. Alla de här stöden eller ersättningarna samt exempelvis folkbokföringsfrågor och att skaffa identitetskort, sköts av olika myndigheter, som de lokala servicecentren sedan hanterar.

Kommunen menar att servicecentret bryter mot lagen

Kommunstyrelsen hänvisar i sin JO-anmälan att Statens servicecenter bryter mot förvaltningslagen när de som inte pratar svenska nekas tolkstöd, och att det finns en stor risk att fel begås i kontakten med myndigheten.

Kommunstyrelsen menar också att det varit svårt att få till ett bra samarbete med servicecentret och att kostnaderna för Falu kommun ökar, när kommunens tolkar får lägga mycket tid på att förklara och hjälpa till i frågor som är kopplade till servicecentret.

– Vi gör en JO-anmälan för att få det här prövat. Vi upplever att vi har uttömt möjligheten att få till en lösning genom dialog, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterad 2019-10-04