Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

14.3 Energidistribution

Ledningar för eldistribution finns i FalunBorlänge, såväl stamnät som regionala och lokala nät. Vid utbyggnad av vindkraft kan det finnas behov av nya ledningar till föreslagna vindkraftsområden.

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i såväl Falun som Borlänge. En sammankoppling av fjärrvärmenäten är beslutad.

Bild 14.1 Fjärrvärmenät och sammankopplande fjärrvärmeledning

Bild 14.1 Fjärrvärmenät och sammankopplande fjärrvärmeledning

Sidan uppdaterad 2019-03-28