Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Beställ betyg och handlingar från arkivet

Originalhandlingar bevaras från de kommunala verksamheterna så som skola, social omsorg och stadsplanering. Handlingar kan till exempel vara protokoll, beslut, betyg, personakter, ritningar och kartor.

Här finns beslut, motioner och propositioner som format samhällets utveckling.

Det finns handlingar från 1600-talet och framåt. De äldsta handlingarna utgörs av protokoll från sockenmännens möten. Ting, sockenstämmor och rådstugor var föregångarna till våra kommuner.

Betyg och intyg

Betyg bevaras från Falu kommuns grund- och gymnasieskolor, både kommunal skola och friskola. Om du behöver en kopia på ditt betyg eller ett intyg för skolgång i en av Faluns skolor, så kan du göra en beställning.

Beställ betyg och intyg av skolgång.

Begäran om handlingar - Vad är en allmän handling?

En allmän handling blir allmän när den skickas till eller skapas hos myndigheten. En allmän handling kan bestå av pappersdokument, e-post, ljudupptagningar, bilder, databaser eller digitala lagringsmedia.

Alla får ta del av de allmänna handlingar som bevaras i arkiven i enlighet med lag.

För att beställa övriga handlingar kontakta Centralarkivet på telefon 023-87504.

Sekretess

Vissa handlingar i kommunens arkiv är sekretessbelagda. Om vi nekar att lämna ut en handling och du anser att vi gjort en felaktig bedömning, har du rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. I beslutet beskrivs hur du går till väga för att överklaga.

Kommunens handlingar och protokoll

Ta del av kommunens allmänna handlingar och protokoll från sammanträden med Kommun­fullmäktige, Kommunstyrelsen och Falu kommuns övriga styrelser och nämnder.

Kommunens allmänna handlingar och protokoll från 2017 och framåt

Sidan uppdaterad 2023-03-08