Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Händer på ett styre till en elsparkcykel

Elsparkcyklar

Vilka regler gäller egentligen för elsparkcyklarna? Här får du svaren.

Vilka trafikregler gäller för en elsparkcykel?

  • En elsparkcykel klassas som en vanlig cykel om den inte går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Det är inte tillåtet att köra en elsparkcykel på en trottoar eller gångbana (nytt från 1 september 2022).
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, och Transportstyrelsen rekommenderat att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
  • Kör försiktigt och anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.
  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka.
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.
  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

Om elsparkcykeln kan köras snabbare än 20 km/h eller har en starkare motor än 250 watt så klassas den inte längre som en cykel. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln då klassas som moped, med andra regler och krav för att få brukas i trafik.

Var får du parkera en elsparkcykel?

Det är användarens ansvar är att parkera elsparkcykeln på rätt sätt, som inte är i vägen för andra trafikanter. Elsparkcyklar ska parkeras i eller intill ett cykelställ.

Det är inte tillåtet att parkera en elsparkcykel på en gång- eller cykelbana om det inte finns en uppställningsplats eller anordning för parkering av cyklar (nytt från 1 september 2022).

Hur anmäler jag felparkerade elsparkcyklar?

Här nedan kan du anmäla felparkerade elsparkcyklar eller lämna synpunkter.

Gula elsparkcyklar (Qick Scooter) som är felparkerade anmäls här:

https://www.qickscooters.com/ Länk till annan webbplats.

Anmäl också till kommunen om det är trafikfarligt

Står elsparkcykeln trafikfarligt, till exempel om den är lämnad mitt på gatan, så felanmäler du till kommunen. Du gör då anmälan via appen " Falun, felanmälan väg och park" som finns där appar finns, eller via ett webformulär som du hittar här: Felanmälan väg och park Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du i din felanmälan anger till exempel cykelns plats där den felparkerade cykeln stå. Försök vara så specifik som möjligt när du anger platsen, så blir det enklare att hitta den. Skicka gärna en bild.

Sidan uppdaterad 2023-09-07