Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn som sitter i grönska

Må bra-hjulet

För att säkerställa att alla (barn, unga, vårdnadshavare och de som arbetar med barn och unga) har samma förståelse av välmående används må bra-hjulet.

Hjulet är ett gemensamt verktyg som symboliserar vad vi som arbetar med barn och unga i Falun vill uppnå för varje barn. Må bra-hjulet ska vara känt av alla medarbetare i verksamheter som börjat arbeta med Tillsammans för varje barn. Varje barn är unikt och upplevelsen av välmående är subjektiv, det finns därför ingen nivå av välmående som ska uppnås. Varje barn ska stöttas för att nå sin möjliga potential.

Må bra-hjulet är ett strategiskt verktyg som ska främja helhetsperspektiv på barn och unga. När ett gemensamt verktyg används över tid, stärks möjligheten till god kommunikation över verksamhetsgränserna och i dialogen med barn och deras vårdnadshavare.

Må bra-hjulet
Sidan uppdaterad 2022-02-21