Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Slagghögar och några träd i bakgrunden

Markmiljöutredning Hyttgårdsparken

En markmiljöutredning pågår vid Hyttgårdparken

Under oktober och november 2022 utfördes markmiljöprovtagning i Hyttgårdsparken, eftersom en tidigare mätning visat att bly- och arsenikhalterna kunde vara höga.

Resultatet från dessa visar på att halterna ligger över gränsvärden för Falun. Området kommer därför fortsatt vara instängslat och ytterligare undersökningar pågår under våren 2023.

Men den som vistats i området behöver inte känna oro. För att det ska påverka hälsan behöver man äta ganska mycket jord, troligtvis ett par matskedar. Att enbart ha rört sig, lekt eller vistats i området utgör ingen särskild risk.

Kommunen har haft kontakt med Länsstyrelsen, som tillsynsmyndighet både för miljö och kulturmiljö. Eftersom Hyttgårdsparken är en del av världsarvet och de aktuella slänterna är gammal processindustrimark, måste ytterligare undersökningar genomföras innan beslut kan tas om eventuella åtgärder.

Sidan uppdaterad 2023-06-14