Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tvätta bilen

Tvätta inte bilen hemma på asfalten eller gräsmattan! Skadliga ämnen i tvättmedlen och i smutsen på bilen rinner då rakt ut i våra vattendrag. Nedan kan du läsa mer om var och hur du bäst tvättar din bil.

Till dig som tänker: Äsch, vad gör det om hundra år om jag tvättar min bil på gatan.

Utsläppet från en tvätt kan verka litet, men många små utsläpp ger sammanlagt en stor påverkan. Ca 2000 ton olja, 5000 ton avfettning, bilschampo och bilvax och 5,5 ton tungmetaller släpps årligen ut från biltvättar på gatan. Föroreningarna från en tvätt kan också bli kvar i mark och vatten under lång tid. Så var och hur du tvättar din bil idag kan ha betydelse om hundra år!

Var ska man då tvätta bilen?

Det finns betydligt bättre platser att tvätta sin bil på. Det bästa är en automatisk biltvättanläggning eller en gör-det-själv-hall med en bra rening av tvättvattnet. En bra anläggning renar vattnet med oljeavskiljare och andra reningssteg, samt återför tvättvattnet.

Bor du långt ifrån en bra tvättanläggning?

Då kan det vara acceptabelt att utföra enstaka, lättare tvättar hemma, om du beaktar följande råd:

  1. Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom vattenskyddsområde!
  2. Ställ bilen på gräsmattan (grusplan i andra hand).
  3. Tvätta med miljöanpassade bilschampon. Mikroorganismer i marken kan då bryta ner en del av ämnena innan de når grundvatten och ytvatten.
  4. Använd inte avfettningsmedel, inte ens miljöanpassade.

De flesta tvättar bör du dock ändå utföra i tvättanläggningar. Passa på när du ändå är på väg med bil någonstans!

Hur kan biltvätt vara skadligt?

När man tvättar bilen på gatan, garageinfarten eller andra asfalterade ytor hemma, rinner tvättvattnet ner i en dagvattenbrunn. Dagvattnet leds oftast direkt ut i något näraliggande vattendrag, utan någon rening överhuvudtaget. Många kemiska ämnen, både från biltvättmedlen och från smuts på bilen, är skadliga för vattenlevande djur. Lösningsmedel i avfettningsmedel, tensider i schampon, olja och tungmetaller (bly, kadmium, krom m.fl.) från bilen är exempel på sådana ämnen. Det är därför högst olämpligt att tvätta sin bil på gatan.

Använd miljömärkt och anpassa efter behov

Var du än tvättar din bil, använd miljömärkta produkter. Och anpassa din kemikalieanvändning efter behov. Avfettningsmedel till exempel, behövs i regel bara under vinterhalvåret. Ett annat bra sätt att minska kemikalieanvändningen är att vaxa bilen med ett miljöanpassat vax. Då räcker det sen ofta med att spola av bilen med vatten för att få den ren.

Vad säger lagen

Enligt miljöbalken håller du på med miljöfarlig verksamhet när du tvättar din bil. Du är skyldig att se till att avloppsvattnet som uppkommer när du tvättar bilen, renas eller tas omhand på något sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Mer information

Naturskyddsföreningens tips för dig som bilist Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyr från Dala VA: Ren bil med rent samvete Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-12-30