Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bryggcafét i Falun en sommardag

Statistik över nyanlända med uppehållstillstånd 2008-2017

De senaste åren har de flesta flyktingarna kommit från Syrien, Eritrea, Somalia och Afghanistan, det vill säga från länder som befunnit sig eller befinner sig i svåra krigssituationer. Men under 2016 kom också några flyktingar från till exempel Armenien, Uzbekistan och Palestina.

Statistik

Så här ser statistiken ut för åren 2008 till 2016. Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningens statistik när det gäller jobb och praktik för flyktingarna under den tvååriga introduktionsperioden anges också här.

2016

399 mottagna flyktingar, varav 167 barn, inklusive 18 ensamkommande barn.  

2015

238 mottagna flyktingar, varav 94 barn.

2014

170 mottagna flyktingar, varav 98 barn, inklusive 6 ensamkommande barn. AIK har ordnat med 50 praktikplatser för flyktingar i etableringen, 20 arbeten, varav 3 nystartsjobb, 1 instegsjobb, 12 jobb med särskilt anställningsstöd, 2 ungdomsjobb samt 2 resursjobb.

Arbetsförmedlingens statistik inom etableringsuppdraget visar på 16 arbeten varav 5 utan stöd, 2 med stöd och 9 nystartsjobb.

2013

134 mottagna flyktingar, varav 56 barn och inklusive 8 ensamkommande barn. AIK lägger nu tonvikten på jobb och praktik för de nyanlända som är på väg att lämna sin tvååriga introduktion. AIK har för flyktingarna i etableringen ordnat med 31 arbeten, varav 10 nystartsjobb, 18 instegsjobb, 3 jobb med särskilt anställningsstöd samt 54 praktikplatser. Enligt Arbetsförmedlingens uppgifter har under året flyktingar som befinner sig i den tvååriga introduktions- och etableringsperioden kunnat erbjudas 34 arbeten varav 9 utan stöd, 13 med stöd och 12 nystartsjobb.

2012

107 mottagna flyktingar, varav 51 barn, inklusive 6 ensamkommande barn.
Under etableringsperioden har flyktingar fått 18 arbeten, varav 11 instegsjobb och 7 nystartsjobb.

2011

99 mottagna flyktingar, varav 38 barn, inklusive 6 ensamkommande barn
En lagändring 2010 innebär att Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret för etableringen av flyktingarna med tonvikt på jobb.
Under året har flyktingar inom etableringsreformen fått 22 arbeten, varav 15 instegsjobb, 3 nystartsjobb, 4 timanställningar, samt 58 praktikplatser.

2010

99 mottagna flyktingar, varav 37 barn, inklusive 4 ensamkommande barn.
AIK har under året ordnat 22 arbeten, varav 19 instegsjobb, 2 nystartsjobb, 1 reguljärt arbete samt 93 praktikplatser för de flyktingar som befinner sig i den tvååriga etableringsperioden.

2009

109 mottagna flyktingar, varav 59 barn och 7 ensamkommande barn.
Under året har AIK ordnat 16 arbeten, varav 14 instegsjobb, 2 extrajobb samt 89 praktikplatser för flyktingar som finns inom etableringen (två år under flyktingarnas introduktionstid).

2008

137 mottagna flyktingar, varav 62 barn, inklusive 7 ensamkommande flyktingbarn.
AIK har redan under etableringsperioden (två år under flyktingarnas introduktionsperiod) fått ut 27 flyktingar i så kallade instegsjobb samt ordnat 95 praktikplatser under året.

Sidan uppdaterad 2020-03-16