Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som målar

Kultur i skola och förskola

En del av vår verksamhet vänder sig direkt till skolor, förskolor och fritidshem. Där får barn och pedagoger möta olika slags kulturpedagogisk verksamhet.

Verksamhet i skolor och förskolor

På kultur- och fritidsförvaltningen finns musiklärare, danslärare, dramapedagoger, konstpedagoger samt naturskolepedagoger. På skolorna finns kulturombud som fungerar som en länk mellan kulturverksamheten och skolan. De informerar lärare och pedagoger om vad det finns inom den kulturpedagogiska verksamheten.

  • Konstpedagogen erbjuder konstvisningar för grundskolans årskurs F-9 och förskolan. Där ingår även eget skapande och samtal kring olika konstverk.
  • Dramapedagogen erbjuder olika dramautbud för förskolan upp till årskurs 9. Sagoäventyr för förskolebarn och på temat Världsarvet i Falun för årskurs 3-4.

Kulturteam

Musik, dans, drama, skapande erbjuds årskurs 2 i ett så kallat kulturteam. Det innebär att två av Kulturskolans lärare arbetar tillsammans med klassläraren under en period av sex veckor. Syftet är att hjälpa till att uppfylla de övergripande målen i Lgr11 kapitel 1 och 2. Arbetet grundar sig i att använda de estetiska ämnenas olika uttryck för att bland annat stärka gruppen och främja språkinlärningen.

Konsertbesök och Musikteater

Kulturskolan erbjuder även projekt såsom musikteaterföreställningen för förskolebarn i åldern 4-6 år. Kulturskolans elever är teatermusiker och lärarna agerar. I Kulturhuset tio14 under en vecka på vårterminen. Kontaktperson är Turi Berglund. (Osäkert hur det blir vt-21)

Mitt i Musiken är ett återkommande erbjudande som riktar sig till årskurs 2. Kulturskolans pedagoger bildar en ensemble där eleverna bjuds in att sitta mitt i ensemblen och ta del av hur våra orkesterinstrument låter och ser ut. Eleverna får även vara delaktiga i vissa musikaliska inslag. Kontaktperson är Anne Pettersson. (Osäkert hur det blir vt-21)

Andra erbjudanden är Rockmusikens historia för elever i årskurs 4-6. Det skickas ut separata inbjudningar under vårterminen. (Osäkert hur det blir vt-21)

Pedagogiskt material

Kulturskolan har Kulturlådor till utlåning som innehåller kulturpedagogiskt material med olika teman. De finns att beställa via Insidan under Tjänster och beställningar.

Fortbildning för pedagoger

Konstpedagogik

Vi skapar, tittar och inspireras av konst och olika material som prövas enskilt och i grupp. Friskvård eller utveckling för ditt arbetslag utifrån de önskemål som är aktuella på din arbetsplats just nu. Kostnad: 350 kr per deltagare och tillfälle.

Kontakt: Ewa Lindgren, konstpedagog, e-post ewa.lindgren@falun.se,

telefon 023-829 41.

Dramapedagogik

Vad tycker du? Samarbetsövningar, gestaltande övningar med tema vänskap och relationer. Kanske söker du inspiration och material att använda i dina egna grupper eller vill du boka en härlig kväll tillsammans med kollegorna i Kulturhuset tio14. Kostnad: 350 kr per deltagare och tillfälle.

Kontakt: Cecilia Saxe, dramapedagog, e-post cecilia.saxe@falun.se,

telefon 023-825 57.

Sidan uppdaterad 2020-09-25