Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gula gympaskor bland tussilago

Nedskräpning

Vad tycker du om nedskräpning?

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Falu kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Falun.

Undersökningen sker i hela länet och ingår i en satsning för att minska nedskräpningen i våra tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag, vilket är ett mål i samtliga dalakommuners avfallsplaner.

Till enkäten om nedskräpninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nedskräpning utomhus är inte tillåtet. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Inte ens trädgårdsavfall får du lämna utanför din egen tomt.

Ser du att någon dumpar avfall i naturen så är det bäst att i första hand prata direkt med den som gör det.

Även en tomt ska hållas i vårdat skick, kräver plan- och bygglagen. För mycket skräp eller skrotbilar på den egna tomten är alltså inte heller tillåtet.

Nedskräpning vid återvinningsstation

Om du tycker att det är nedskräpat vid en återvinningsstation, ska du i första hand anmäla det till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Straffbart

Nedskräpning är straffbart enligt Miljöbalkens bestämmelser. Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Föreläggandet kan förenas med vite. Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet vilket kan leda till böter och i värsta fall fängelse.

Skrotbilar

En skrotad bil som står ute i naturen läcker ut gifter i miljön, eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen, till exempel kvicksilver, olja, bly svavelsyra och bensin. En uttjänt bil ska lämnas till en auktoriserad bilskrotare som tar hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Klagomål och kontakt

Om du vill klaga på nedskräpning i naturen bör du vända dig till fastighetsägaren/ markägaren eller till Falu kommuns kontaktcenter.

Sidan uppdaterad 2019-09-06