Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Landsbyggare Falun

Från 1 september 2020 driver kommunen tillsammans med Falu kommunbygderåd det EU-finansierade projektet Platsmarknadsföring Falu kommun. Det har fått stöd genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom proritering av Leaderområdet Dalälvarnas utvecklingsområde. Projektet kallas i folkmun för "Landsbyggare Falun".

Projektet syftar till att visa på möjligheterna med att bo och verka på landsbygden. Vi ska marknadsföra Falu kommuns kommundelar och stärka platsidentiteten i respektive kommundel. Projektet syftar även till att landsbygden internt och externt ses som en självklar möjlighet vid företagsetableringar eller val av bostadsort.

Vi genomför olika aktiviteter för att uppnå syftet. Bland annat visar vi upp inspirerande ambassadörer för entrerenörskapet som finns på kommunens landsbygd: Landsbyggare.

Inspireras av oss Landsbyggare

Under våren 2021 skickade vi ett vykort till alla som äger en fastighet i kommunen där ingen var folkbokförd. Vi ville uppmärksamma det stora intresset för att bo på landsbygden.

Är du nyfiken på projektet eller har en idé du vill utveckla på landsbygden? Kontakta projektledare Kia Björk på telefon 023-82371 eller maila till kia.bjork@falun.se.  

Sidan uppdaterad 2023-02-01