Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utsikt över Badhuset och polishuset 1971.

Utsikt över Badhuset och polishuset 1971. I december 1971 togs beslutet att badhuset skulle rivas.

Vad hände 1971 i Falu kommun?

Här har vi samlat information om händelser som skedde under Falu kommuns första år, och även bilder från det aktuella året. Allt ifrån sammanslagning och rivning till marknader och beslut om VM.

1971

 • En av de stora frågorna var att Falun-Borlänge diskuterades som högskolestad.
 • Projektet Slussenleden, inklusive muddring av Tisken och en bro diskuterades.

Januari

 • Den 1 januari sammanlades Falu stad, Bjursås, Enviken, Sundborn och Svärdsjö till Falu kommun. Ny planeringsorganisation, framtagande av en centrumplan och samarbete med Borlänge var saker som stod högt på agendan.
 • En huvudfråga var hur verksamheten skulle planeras och styras. Studiebesök gjordes därför i Eskilstuna.
 • Diskussioner fördes kring ansökan om att få skid-VM 1974 och om en riksskidstadion på Lugnet skulle byggas.
 • Vika fick Falu kommuns första tempererade utomhusbassäng.
 • Förbud mot tomgångskörning i centrum infördes för att förbättra luften.

Februari

 • Den 2 februari började Nymanska huset vid Falubron rivas.
Nymanska huset vid Falubron.

Nymanska huset vid Falubron.

Nymanska huset vid Falubron börjar rivas 1971.

Nymanska huset vid Falubron börjar rivas 1971.

Mars

 • Sieverts kabelverk i Främby/Källviken började ta form.

April

 • Det första spadtaget för sporthallen på Lugnet tas den 15 april.

Maj

 • Diskussion om rivning av Folkets Park på Kvarnberget.

Juni

 • Beslut om Skid-VM 1974.
 • Lugnetgymnasiet började projekteras.
 • En marina planerades i Staberg.
 • Den gamla telefonkiosken från Korsnäs station sattes upp på Hälsingtorget den 7 juni.
 • 200 nya hus skulle byggas i norra Hosjö, med utsikt mot Hosjön.
 • HSB:s nybygge vid Yxhammartorget påbörjades.
 • Den 11 juni kom ett enhälligt beslut från kommunfullmäktige att stadsplanen skulle ändras så att det skulle bli möjligt att bygga ett parkeringsgarage för 400 bilar under Stora torget.
 • Den 24 juni fick Svavelsyrafabriken en ny, 60 meter hög, skorsten som ett led i miljösträvandena.
HSB:s nybygge vid Yxhammartorget.

HSB:s nybygge vid Yxhammartorget.

Svavelsyrafabriken fick en ny 60 m hög skorsten.

Svavelsyrafabriken fick en ny 60 m hög skorsten.

Juli

 • Nybroområdet blev inflyttningsklart och Kålgårdsbadet stängdes på grund av otjänligt vatten.
Nybroområdet byggs.

så här såg det ut när Nybroområdet med alla sina hyreshus byggdes, Under 1971 blev flera av husen inflyttningsklara,

Sepember

 • Ombyggnaden av riksväg 60/80 genom centrum skulle påbörjas.
 • Den 3 september väcktes Falu marknad till liv.
 • De gamla magasinen vid Rödbro revs på grund av riksvägsombyggnaden.
 • ”Ingmarsgården” (Vass Britas gård) började renoveras.
 • Björkarna längs Esplanaden höggs ner den 9 september. Faluns boulevard med fyraradig björkallé förändrades för alltid.
 • Möbelverkstädernas hus vid Åsgatans södra ände skulle rivas.
 • 200 hus i Elsborg undersökta för bevarandeplan. Trästaden Falun blev sedan pilotprojekt under byggnadsvårdsåret 1975.
 • Domänverkets flytt till Falun blir bestämd den 30 september.
De gamla magasinen vid Rödbro.

De gamla magasinen vid Rödbro.

Björkarna längs Esplanaden.

Björkarna längs Esplanaden höggs ner i september 1971.

Möbelverkstädernas hus.

Möbelverkstädernas hus.

Oktober

 • Jörg Jeschkes utsmyckning vid trappan bredvid Länssparbanken invigdes den 4 oktober.
 • Den 12 oktober revs Dala-Demokratens hus vid Holmgatan.
Dala-Demokratens hus vid Holmgatan.

Dala-Demokratens hus vid Holmgatan.

Dala-Demokratens hus vid Holmgatan.

Dala-Demokratens hus vid Holmgatan.

December

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner rivning av badhuset vid Kristinebron.

Falumiljöer från omkring 1970

Vy från Spruthuset mot norr.

Vy från Spruthuset mot norr.

Westlingska huset och Herdins färgverk vid Stadshusgränd.

Westlingska huset och Herdins färgverk vid Stadshusgränd.

Slaggatan från Nybrogatan mot norr.

Slaggatan från Nybrogatan mot norr.

Geislerska huset vid Åsgatan.

Geislerska huset vid Åsgatan.

Bergmästarens arkiv vid korsningen Åsgatan/Trotzgatan.

Bergmästarens arkiv vid korsningen Åsgatan/Trotzgatan.

Åsgatan från Magasinsgatan mot söder.

Åsgatan från Magasinsgatan mot söder.

Falantorget.

Falantorget.

Falantorget.

Falantorget. I dag hittar vi inbyggda Falangallerian på samma ställe.

Bussterminalen i Falun 1971 vid Holmtorget. I dag finns Åhlénsparkeringen här.

Bussterminalen i Falun 1971 vid Holmtorget. I dag finns Åhlénsparkeringen här.

Sidan uppdaterad 2022-01-07