Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som promenerar i skogen

Ledsagarservice

Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i samhället och göra olika saker, finns något som heter ledsagarservice.

Ledsagaren är en person som följer dig till och från de aktiviteter du själv väljer.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice kan beviljas till dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att promenera. Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande.

Endast i undantagsfall kan barn under tolv år få ledsagarservice. Ditt behov av ledsagare utreds och bedöms i varje enskilt ärende.

Vem är ledsagare?

Du får hjälp med att finna en lämplig ledsagare, men du kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare.

Du betalar dina egna kostnader i samband med aktiviteter. Kommunen ersätter ledsagaren med ett timarvode.

Kontakt

Du ansöker hos Omvårdnadsförvaltningens LSS-handläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt ovanför sidans bild.

Stöd och service för funktionsnedsatta enligt LSS - blankett för ansökan Länk till annan webbplats.

Vill du bli ledsagare? Här får du information om vad det innebär.

Sidan uppdaterad 2023-11-28