Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som tittar på ipad

Trygghet och säkerhet på kommunala förskolor

Krisplan

Alla förskolor upprättar egna krisplaner där det bland annat står hur man ska göra och vem som ansvarar för vad om olyckan är framme.

Hjärt och lungräddning

Samtlig personal erbjuds regelbundet utbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR).

Diskriminering och kränkande behandling

I förskolan och skolan har vuxna ansvar för att tillsammans med barn och elever främja trygghet och motverka diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Detta ska uppnås genom ett aktivt och medvetet värdegrundsarbete som genomsyrar alla situationer och all undervisning. Förskolor och skolor ska upprätta en årlig Plan för trygghet mot kränkande behandling och mobbning. Denna plan ska innehålla genomförbara insatser på främjande, förbyggande och åtgärdande nivå. Utöver detta ska ett aktivt arbete mot diskriminering genomföras och dokumenteras.

GDPR

All personal i förskolan följer GDPR som reglerar hur personliga uppgifter får samlas in samt vilken sekretess som råder för att skydda identitet och förhindra kränkning.

Här kan du läsa mer om GDPR.

Nyanställda och belastningsregistret

För att säkerställa barnens trygg och säkerhet på förskolan lämnar nyanställd personal alltid ett utdrag från belastningsregistret, § 9.

Sidan uppdaterad 2020-09-15