Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Döda och skadade djur

Här hittar du information om hur du ska göra om du har kört på ett djur eller om du hittar döda eller skadade djur. Ibland finns något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur. I vissa situationer är du även skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur.

Låt djurungar vara ifred

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

Undvik aggressiva djur

När djur försvarar sina ungar kan de agera aggressivt eller underligt. Kan du undvika platsen där du upplever aggressivitet så kan de behålla lugnet.

I trafiken - trafikskadade djur

Som förare är du skyldig att göra en polisanmälan samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du har stött samman med är: björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg. ren eller örn.

Vid kollision med övriga viltslag än som nämns ovan, t.ex. räv eller grävling, gäller inte någon formell anmälningsplikt till polisen. Är djuret skadat och måste avlivas eller ligger placerat mitt i vägbanan och utgör en fara för andra trafikanter är det ändå bra att rapportera olyckan. Vid kollision med mindre djur gäller annars att du, om möjligt, bör se till att djuret blir avlivat och flyttat från vägbanan. Rör det sig om ett husdjur så försök att kontakta djurets ägare på något sätt och ta det till veterinär. Tänk på den djurägare som letar efter sitt husdjur och går i ovisshet. Tänk alltid på din egen och andras säkerhet!

Mer information om viltolyckor finns på polisens webbplats:
Polisens.se - viltolyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På kommunal mark

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator kontaktar du kontaktcenter. Kommunen ansvarar för städningen av allmänna platser, och tar hand om döda djur som påträffas i sådana områden. Inom annan naturmark i kommunal ägo får de döda djuren ligga kvar i normalfallet. Naturen får så att säga ha sin gång.

För skadade djur på kommunens mark kan du under dagtid på vardagar kontakta Falu kommun, tel: 023-83000. Finner du ett skadat vilt djur under andra tider eller ett större djur, till exempel en älg eller ett rådjur, kan du kontakta polisen.

På din egen tomt eller mark

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Om det handlar om ett större djur, kontakta Falu kommuns kontaktcenter, tel: 023-83000. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

Om ett skadat djur finns på privat detaljplanelagd mark kontakta Falu kommuns kontaktcenter, tel. 023-83 000 (under kontorstid). Kommunen kontaktar då kommunala skyddsjägare. För ärenden övriga tider ring polisen som kan kalla ut skyddsjägare.

Är det utanför detaljplan är det den som har jakträtt i området som kan hjälpa till att avliva djuret.

Läs mer

Läs mer på Länsstyrelsen hemsida om vilda djur:
Länsstyrelsen.se - Råd om vilda djur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skadade fåglar och skadade mindre däggdjur med chans att återställas kan ibland tas omhand av viltrehabiliterare:
KFV-riks - katastrofhjälp Fågar och vilt (KFV) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-06-23